STTK godkänner inte rapporten

Tjänstemannacentralen STTK:s styrelse godkänner inte sysselsättningsarbetsgruppens förslag som sådana som grund för fortsatta åtgärder.

STTK:s ordförande Antti Palola.
Organisationens ordförande Antti Palola säger att den reform som föreslås i utkomstskyddet för arbetslösa är orimlig i det rådande sysselsättningsläget och efter de beslut som redan har fattats.
STTK:s styrelse behandlade sysselsättningsrapporten vid ett extra möte i dag.
Sysselsättningsarbetsgruppen som tillsattes vid regeringens budgetförhandlingar lämnade in sin slutrapport till finansminister Petteri Orpo (Saml) på måndagen.
ANDRA LÄSER