Insändare: Unga omsorgsgivare är en osynlig grupp

19.03.2023 17:17
Svårigheter i skolan, missade hobbytillfällen, svårt att träffa vänner och känsla av skam. Dessa är bara några exempel på hur vardagen påverkas för unga omsorgsgivare, en grupp som får alltför lite hjälp i vårt samhälle. Med unga omsorgsgivare avses barn och unga under 18 år som bär ansvar för vård, omsorg, assistans eller något annat slag av stöd för någon i sin familj eller sin närmaste krets. Orsakerna till detta kan vara fler. Det kan handla om en funktionsnedsättning eller någon form av allvarlig sjukdom som gör att familjen har extra utmaningar.
Enligt THL:s undersökning Hälsa i Skolan från 2019 bär cirka 6 procent av ungdomarna i årskurserna 8-9 och i årskurserna 1-2 på andra stadiet ansvar för att hjälpa eller vårda någon i sin familj eller någon annan närstående minst varje vecka eller nästan varje dag.
I Finland saknas mera ingående information om dessa barn och unga, vilket gör det svårt att få en helhetsbild av situationen. Dessutom finns det brist på kunskap om unga omsorgsgivare och deras situation. För tillfället har vi ingen instans i Finland vars ansvar är att stödja och hjälpa unga omsorgsgivare.
Därför uppmanar vi beslutsfattare att under nästa regeringsperiod arbeta för lagstiftning som skulle säkra unga omsorgsgivares ställning. Vi måste få en lagstiftning som tydligt definierar vad en ung omsorgsgivare är och vilken myndighet som bär ansvar för dem. Det är dags att unga omsorgsgivare identifieras och lyssnas på och får den hjälp och det stöd de behöver!
Cecilia Huhtala, ordförande, Finlands svenska skolungdomsförbund
Jonna Skand, sakkunnig i närståendevård, Folkhälsans förbund

ANDRA LÄSER