SFP:s Henriksson missar utnämningen av ny regering – men det gör inget, slår JK fast

Regeringsbildningen framskrider i rask takt. Redan på tisdagen är det meningen att riksdagen godkänner den nya statsministern varpå presidenten utnämner den nygamla regeringen. Men SFP:s ordförande, Anna-Maja Henriksson är förhindrad att närvara vid utnämningen och har justitiekanslerns tillstånd att vara borta.

Anna-Maja Henriksson har fått grönt ljus av justitiekanslern att vara frånvarande då presidenten utnämner den nya regeringen. Frånvaron hindrar henne inte från att fortsätta som justitieminister.
På tisdagen ska presidenten utnämna den nya regeringen vars sammansättning är identisk med den förra bortsett från SDP:s ministerbyten.
ANDRA LÄSER