Pappersförbundet om Stora Enso: Största nedläggningen i industrins historia

Fackförbund kräver att Stora Enso ser till att de anställda som drabbas om pappersfabriken i Veitsiluoto stängs får nya jobb. Politiker utlovar stödåtgärder till Kemi.

Pappersförbundet beskriver nedläggningen i Veitsiluoto som den största i industrins historia i fråga om antal uppsägningar då 670 anställda drabbas.
Tisdagens besked om att Stora Enso planerar att stänga massa- och pappersproduktionen vid anläggningen i Veitsiluoto i Kemi nästa höst väcker starka reaktioner.
670 anställda berörs av nedläggningen. Pappersförbundet och Pro kräver att företaget tar ansvar för dem som drabbas.
Stora Enso meddelade samtidigt att man kommer att ska stänga bruket i Kvarnsveden i Sverige, vilket berör över 400 personer.
Som orsak uppger bolaget att efterfrågan på papper minskat i över ett decennium i Europa, och att anläggningarna är förlustbringande.
Pappersförbundets ordförande Petri Vanhala beskriver den aviserade nedläggningen i Veitsiluoto som den största i pappersindustrins historia i fråga om antal uppsägningar.
Han jämför med år 2006 då 575 personer avskedades i samband med att UPM stängde sin fabrik i Voikkaa.
– Arbetsgivaren måste ta sitt ansvar och ta hand om de anställda som hotas av uppsägning. Det måste finnas resurser för utbildning och för att flytta personal till nya uppgifter, säger Vanhala i ett pressmeddelande.

Statsministern utlovar stöd

Pros ordförande Jorma Malinen anser att nedläggningen drabbar sysselsättningen i hela nordvästra Finland.
Malinen beklagade i ett pressmeddelande att Stora Enso inte hittat ersättande produkter eller andra lösningar i takt med att efterfrågan på papper gått ner.
Statsminister Sanna Marin (SDP) kommenterade beskedet på Twitter. Enligt Marin är det ett hårt slag mot de anställda och Kemi. Hon utlovade omedelbara stödåtgärder från Arbets- och näringsministeriet.
Enligt arbetsminister Tuula Haatainen (SDP) handlar det om omstruktureringsåtgärder för att stödja den regionala ekonomin och uppsagda arbetstagare.
Arbetsminister Tuula Haatainen (SDP) utlovar omstruktureringsåtgärder för att stödja den regionala ekonomin och uppsagda arbetstagare när Stora Enso stänger en fabrik i Kemi.
Riksdagsledamot Juho Kautto (VF) krävde att staten, som delägare i Stora Enso, minimerar skadorna och ser till att livskraften i regionen inte försämras.
– I samband med ramförhandlingarna har regeringen möjlighet att fortsätta med återhämtningsåtgärder för Finland och rikta stöd till Kemi, skriver Kautto i ett pressmeddelande.
Enligt Kautto ökar nu betydelsen av Metsä Groups investering i en ny cellulosafabrik i regionen.
Stora Ensos fabrik i Veitsiluoto har tre pappersmaskiner med en årlig kapacitet på 790 000 ton. Bruket producerar cellulosa, papper och virke.

ANDRA LÄSER