Högre skatt för strandbastur, lägre för höghus och skolor – så förändras beskattningen av fastigheter

Finland strävar inte efter att driva in mera skatteslantar i kommunernas kistor med reformen av fastighetsskatten – skatten ska bara fördelas rättvisare. Det betyder att tomtmarker, affärsfastigheter och strandbastur kommer att beskattas högre, medan skolor, äldre höghus och småhus på landsbygden får en lite mindre räkning år 2024.

Beskattningen av småhus i städer kommer att stiga en aning när fastighetsskatten reformeras 2024, enligt Finansministeriets färska förslag i medeltal med ett par procent. På landsbygden sker förändringen åt andra hållet, där blir beskattningen av småhus snäppet lägre. Bildens småhusområde ligger i Lidamalmen i norra Helsingfors.
Att förnya fastighetsskatten är inget litet projekt. Det finns nämligen 3,47 miljoner byggnader och 2,13 miljoner markområden som omfattas av skatten.
ANDRA LÄSER