Försvarsexperterna är de nya kändisarna – och tar plats i riksdagen

Försvarsmaktens tidigare kommendör. Underrättelsechef. Doktor i krigsvetenskaper. Säkerhetspolitiska experter som har fått stor publicitet under Ukrainakriget och Natoprocessen tar plats i riksdagen. Forskaren Iro Särkkä beskriver dem som de nya kändisarna.

Jarmo Lindberg, Jarno Limnéll och Pekka Toveri är alla nyinvalda riksdagsledamöter för Samlingspartiet.
Anna Svartströmanna.svartstrom@hbl.fi
04.04.2023 05:02
Många, om inte otaliga, är de gånger som generalmajoren i.a. Pekka Toveri, tidigare underrättelsechef vid Försvarsmakten, har intervjuats under det senaste året. Detsamma gäller generalen i.a. Jarmo Lindberg, tidigare kommendör för Försvarsmakten.
Även Jarno Limnell, doktor i krigsvetenskaper och expert på cybersäkerhet är ofta anlitad.
Alla tre har nu för första gången valts in i riksdagen. Alla har ställt upp för Samlingspartiet, Lindberg i Helsingfors valkrets, Toveri och Limnéll i Nylands valkrets.
– I och med att de har varit framme har de fått synlighet och väljarna har blivit medvetna om dem redan långt innan valkampanjerna har börjat. Det är överlag en faktor som syns i det här riksdagsvalet, att kandidaterna behöver få publicitet och det mycket, förklarar Iro Särkkä, forskare vid Utrikespolitiska institutet deras framgång.
När det för säg tjugo år sedan talades om kändiskandidater i val, avsågs ofta skådespelare eller idrottare. Ett fenomen nu är enligt Särkkä att just experterna är de nya kändisarna.
Och i den tid vi lever i efterfrågas den expertis som de tre nyinvalda står för. Kriget i Ukraina har pågått i ett år, och Finland har satt i gång den Natoprocess som kulminerar i medlemskap.

Ingen valfråga, men faktor i bakgrunden

Iro Särkkä tror att det också handlar om ett behov hos väljarna att söka trygghet. Hon menar att folk i en kristid har stor tilltro till att sakkunniga på ett objektivt sätt ska kunna granska och reagera på också komplicerade fenomen.
– Det finns en efterfrågan på experter i säkerhets-och försvarspolitik, och de som förekommer i offentligheten är trots allt rätt få, säger forskaren Iro Särkkä om att sakkunniga fått mycket medieutrymme och därmed också haft en fördel i valrörelsen.
Samtidigt kan det tyckas något motstridigt eftersom säkerhetspolitik inte var ett tema i valrörelsen. Det kan enligt Särkkä förklaras med att det råder en så stark konsensus i Finland kring vägvalen.
Skiljelinjerna mellan partier och kandidater visar sig i stället i synen på ekonomisk politik eller de stora samhällsutmaningarna.
– Men som bakgrundsfaktor har säkerhetspolitiken ändå spelat in i valet.
I riksdagen kommer Toveri, Lindberg och Limnell sannolikt att fortsätta profilera sig kring just försvars- och säkerhetsfrågor.
Enligt Särkkä kommer en sådan sakkunskap väl till pass.
– Nu formas Finlands Natoprofil, säger hon om arbetet som den nya riksdagen har framför sig.
Hon hoppas att också olika åsikter kommer fram i diskussionen.

Fler som Elisabeth Rehn

En sak vill Iro Särkkä lyfta fram: De som valts in, och överlag förekommer i den säkerhetspolitiska debatten, är i hög grad män.
– Det är en mycket mansdominerad värld.
Hon påminner om att det finns kvinnor som har visat att det går att slå sig in i den – inte minst Elisabeth Rehn, den första kvinnliga försvarsministern i världen.

ANDRA LÄSER