Prognos: Här är risken störst för algblomning

Risken för algblomning är störst i Finska viken, måttlig i norra delen av Östersjöns huvudbassäng och låg i Bottenviken.

Vädret avgör hur rik algblomningen blir i sommar.
SPT
04.06.2020 14:35 UPPDATERAD 04.06.2020 16:36
Risken för riklig förekomst av blågrönalger (cyanobakterier) är på samma nivå som i fjol, men sommarens väder är avgörande, skriver Finlands miljöcentral i ett pressmeddelande.
I Finska viken är risken för algblomning högre, medan den i norra delen av Östersjöns huvudbassäng, i största delen av Skärgårdshavet och i södra delen av Bottenhavet är måttlig. I Bottenviken och i östra Östersjön är risken låg. Soligheten i juli och ytvattnets temperatur är avgörande för hur riklig algblomningen blir. Blågrönalgerna trivs i varmt vatten och behöver ordentligt med ljus för att kunna växa.
–  Riskprognosen är en påminnelse om potentiella områden med blomningar av blågrönalger, men de veckovisa uppdateringarna från miljöcentralen och de egna ögonen ger en mer detaljerad bild av läget, säger miljöcentralens gruppchef Harri Kuosa i pressmeddelandet.
Karta över miljöcentralens prognos för sommarens algblomning.
Miljöcentralen bedömer risken för algblomning genom att följa med vinterns näringsmängder och utvecklingen av näringshalterna i havet under våren. Vinterns milda väderlek och rikliga regn ökade mängden näringsämnen, särskilt fosfor, längs kusterna. Näringsbelastningen bidrar till Östersjöns övergödning och därmed också förekomsten av blågrönalger på lång sikt. Det är ändå svårt att bedöma sambandet mellan en särskild vinter och förekomsten av blågrönalger följande sommar eftersom näringsämnena rör sig längs kusterna.
Algblomningen börjar vanligtvis tidigast efter midsommar, och når sin höjdpunkt i juli och i början av augusti.

ANDRA LÄSER