Nu väntar nästa knäck som kan förarga löntagare – arbetstidslagen blir politiskt svår

Den hårt omstridda arbetstidslagen kan bli följande fråga som blir en hård politisk prövning för regeringen. Förslaget skulle i sin ursprungliga form förarga mängder av arbetstagare framför allt inom Akava, vilket är ett dilemma för Samlingspartiet.

Akava beräknar att det finns 586 000 högre specialister och 463 000 specialister, det vill säga över en miljon.
Sylvia Bjon
13.02.2018 18:40 UPPDATERAD 13.02.2018 19:27
Arbetstidslagen har stött på stridigheter under hela beredningen, och nu är problemen stora också inom regeringstrojkan, rapporterade Yle på tisdagen.
Enligt vad HBL erfar råder det bedömningar om att den uppskjutna tidtabellen gör det ännu svårare, då det är riksdagsval nästa vår. Det här kan med andra ord bli följande väst som bidde en tumme.
Protesterna mot aktiveringsmodellen har ännu inte rubbat Samlingspartiets framfart, men i fråga om arbetstidslagen är det de högt utbildades centralorganisation, Akava, som är på krigsstigen. Det är en mer besvärlig sits för Samlingspartiet.
Arbetstidslagen bereddes från början av en arbetsgrupp med näringslivet och facken med. Deras rapport i somras präglades av djup oenighet. Efter sommaren det har det varit regeringens så kallade konkurrenskraftstrio – arbetsminister Jari Lindström (Blå), inrikesminister Kai Mykkänen (Saml) och näringsminister Mika Lintilä (C) som fortsatt bereda lagen.

"Skulle gälla en miljon arbetstagare"

Men vad är det fråga om?
Bland annat skulle förslaget utöka den grupp av människor som inte omfattas av lagen om arbetstid. I nuläget är det närmast höga chefer som inte omfattas av arbetstidslagstiftningen, eftersom de anses ha makt att organisera sitt jobb själva.
Men det omstridda förslaget skulle enligt Akava leda till att en miljon arbetstagare inom specialistjobb, som inte är så beroende av tid och plats, också kan flyttas utanför lagen om arbetstid.
– Förslaget skulle ha omfattat de flesta, men med vissa regler om undantag. Problemet var att gränsdragningen var så luddig, säger Lotta Savinko, direktör för arbetslivsfrågor vid Akava.
– Det är dessutom en grupp som växer. Om tio år skulle vi ha haft ett läge där Finlands lag om arbetstid omfattar en allt mindre del av befolkningen.

Jobbet flyter ut på fritiden

Savinko säger att en vd och en anställd specialist inte har samma faktiska möjligheter att skydda sig själva. Experten hade kunnat finnas sig i en situation där arbetsbördan är överdimensionerad, inga övertider räknas och inga redskap finns för att minska arbetet.
Hon poängterar att det redan nu är en grupp arbetstagare vars jobb flyter ut på fritiden i och med digitaliseringen – mobil och e-post är med överallt, och det har blivit en hälsofråga.
Också STTK har föreslagit tydligare formuleringar om att den fria arbetstiden skulle gälla bara personer som de facto har en stor makt att påverka jobb och arbetstider själv, och vars arbetstider inte kontrolleras av någon annan.

Flextid på bordet

Svårigheterna att gå vidare med förslaget att ställa fler utanför arbetstidslagen har i stället lett till att andra förslag dyker upp som gubben ur lådan.
I den ursprungliga rapporten fanns ett förslag om att arbetsgivare och enskilda anställda kan komma överens om tillfällig flextid, som gäller under stora arbetstoppar en begränsad tid. Enligt Yle har det nu funnits ett förslag där flextidsavtalet med den enskilda anställda skulle kunna gälla för all framtid.
Enligt Savinko är det problematiskt om det inte finns något sätt för den anställda att ta sig ur en arbetstidsöverenskommelse, ifall det visar sig att det inte funkar och att arbetstiden sväller.
– Man skulle bli tvungen att säga upp sig helt och hållet för att komma ur det, säger Savinko.
Regeringen har som mål att ge ett förslag till sommaren 2018.

ANDRA LÄSER