Finland behöver en ärlig offentlig diskussion om EU och euroområdet

De förslag som nu diskuteras är steg i rätt riktning om vi vill ha ett stabilt euroområde också om tjugo år.

Återigen är Europa i krishanteringsläge. Hittills har den europeiska centralbanken hållit ihop EU när det knakat, men den ekonomiska chock som följer coronaviruset har igen avslöjat valutaunionens ofullständighet. Pandemin, verkar det som, har äntligen skapat politisk vilja att förverkliga en finansiell, om än tillfällig, kapacitet på EU-nivå.
ANDRA LÄSER