ECB väntas hålla räntelinjen – ekonomiska utsikterna osäkra

Behåller troligen linjen. ECB fattar årets första räntebeslut i dag. Bild: Daniel Roland

Europeiska centralbanken ECB väntas inte komma med några nya riktlinjer när banken i dag fattar årets första räntebeslut.

Tecknen på en ökande inflation i eurozonen är fortfarande inte så kraftiga att de skulle få banken att höja sina styrräntor från den just nu historiskt låga nivån.

ECB rörde inte styrräntorna i december, men beslutade om en del ändringar i köpprogrammet för värdepapper. Köpen minskades från 80 miljarder euro till 60 miljarder, men ECB beslutade samtidigt att fortsätta med köpen till årets slut.

De ekonomiska utsikterna för eurozonen präglas av osäkerhet just nu. Det är oklart vilka följderna blir av brexit och Donald Trumps ekonomiska politik. Också de kommande valen i Frankrike, Tyskland, Nederländerna och eventuellt också Italien ökar osäkerheten inom eurozonen. 

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46