ECB väntas hålla räntelinjen – ekonomiska utsikterna osäkra

Behåller troligen linjen. ECB fattar årets första räntebeslut i dag. Bild: Daniel Roland

Europeiska centralbanken ECB väntas inte komma med några nya riktlinjer när banken i dag fattar årets första räntebeslut.

Tecknen på en ökande inflation i eurozonen är fortfarande inte så kraftiga att de skulle få banken att höja sina styrräntor från den just nu historiskt låga nivån.

ECB rörde inte styrräntorna i december, men beslutade om en del ändringar i köpprogrammet för värdepapper. Köpen minskades från 80 miljarder euro till 60 miljarder, men ECB beslutade samtidigt att fortsätta med köpen till årets slut.

De ekonomiska utsikterna för eurozonen präglas av osäkerhet just nu. Det är oklart vilka följderna blir av brexit och Donald Trumps ekonomiska politik. Också de kommande valen i Frankrike, Tyskland, Nederländerna och eventuellt också Italien ökar osäkerheten inom eurozonen. 

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning