Niinistö och Andersson: "Vi går hand i hand genom den här processen"

– Vårt medlemskap skulle förstärka ett ansvarstagande, starkt och stabilt Norden i norra utkanten av Nato, sa president Sauli Niinistö när han på tisdagen talade inför den svenska riksdagen. På eftermiddagen fortsatte statsbesöket med förhandlingar med den svenska statsministern.

Kungen och presidenten granskade Livgardet inne på Slottsgården.
Richard Nordgren
17.05.2022 14:27 UPPDATERAD 18.05.2022 07:14
För presidentparet började statsbesöket med en kortegefärd genom Stockholm tillsammans med kung Carl Gustaf och drottning Silvia i ett soligt men kylig Stockholm. Efter de högtidliga välkomstceremonierna handlade det mesta om säkerhetspolitik och Nato.
På eftermiddagen träffade Sauli Niinistö den svenska statsministern Magdalena Andersson (Socialdemokraterna).
De båda länderna har undertecknat sina medlemansökningar och ska göra gemensam sak också i fortsättningen.
– Vi är överens om att gå hand i hand genom hela den här processen, säger Andersson.
– Jag är glad att vi har valt samma väg, och att vi kan göra det tillsammans, fortsätter hon.
Niinistö påpekar att det inte är så stor skillnad om ansökningar lämnas in på samma klockslag.
Dagen efter att statsbesöket åker presidenten och statsministern till Washington för att träffa den amerikanska presidenten Joe Biden.
– Vi kommer att ha diskussioner med Biden och säkert med kongressen och senaten. Men det var i går vi blev medvetna om den här resans tidtabell, men vi är flexibla, säger Niinistö.
En annan fråga som diskuterades är det turkiska motståndet eller motsträvigheten när det gäller ett finsk-svenskt medlemskap.
Niinistö säger att han talade med kollegan Recep Tayyip Erdogan för en månad sedan och då var signalerna positiva. Därför han överraskad över de hårda tongångarna men han hoppas att det går att lösa genom samtal. Frågan om det turkiska motståndet kommer också att diskuteras med Biden.
– Turkiet kommer naturligtvis att komma upp. Många Natoländer är intresserade av att den här processen kommer att gå snabbt, säger Magdalena Andersson.
Statsminister Magdalena Andersson och presidenten diskuterade under statsbesöket. Bland annat om Turkiet och deras gemensamma resa till Washington och mötet med den amerikanska presidenten Joe Biden.

Applådåska i riksdagen

Presidenten fick genast efter de inledande välkomstceremonierna ställa sig inför den svenska riksdagen för att hålla ett säkerhetspolitiskt tal.
Niinistö skrädde inte med orden när det gällde kritiken mot Ryssland. De ryska kraven på att stoppa Natos utvidgning hade som syfte att minska "vår valfrihet och suveränitet".
– Rysslands storoffensiv mot Ukraina gjorde det klart att Ryssland än en gång är redo att använda sina väpnade styrkor i sina närområden för att nå sina mål. Summan av dessa faktorer visade att vår traditionella positionering var ohållbar, konstaterade presidenten.
Niinistö påpekade att det tranatlantiska samfundet inte vikt en tum när det gäller stödet till Ukraina och "i sitt svar till Ryssland".
Presidenten beskrev Putins reaktion under telefonsamtalet där han meddelade om det finska beslutet att söka medlemskap som sval.
Niinistö sa också att stödet till dem som strider och hjälpen till dem som flyr krigets fasor ska fortsätta.
– De som är skyldiga till krigsförbrytelser måste ställas till svars för sina handlingar, slog presidenten fast.
Att kunna tro att Europa skulle bevittna ett storskaligt krig år 2020 är ofattbart menade Niinistö.
– Många ansåg att de krigstida generationernas minnen hörde till historien, och vi tog freden som en självklarhet. Den 24 februari bröts freden.
Då ändrades också förtroendet för de traditionella sätten att garantera säkerheten och sköta relationerna till Ryssland.
Presidenten konstaterade också att Finlands säkerhetspolitik inte ändras även om vägvalen, i och med Nato, ändras.

Närmare Norden och Baltikum

Niinistö talade också om det gemensamma arbete som Finland och Sverige har gjort inför beslutet att ansöka om medlemskap.
Han talade om "månader av intensivt arbete" som har utmynnat i ett enhetligt beslut.
– Tillsammans med statsminister Andersson och på våra respektive håll har vi under de senaste veckorna fört diskussioner med de allierade länderna för att säkerställa stödet till våra medlemskap.
– De nordiska länderna, som är starka tillsammans på så många områden, utgör en stark nordeuropeisk kvintett också i Nato. Förutom demokrati och välfärd blir också säkerheten en allt tydligare stöttepelare i vår gemensamma nordiska modell, sa Niinistö.
Norge, Danmark och Island har varit medlemmar i Nato sedan Atlantpakten grundades.
– Vår militära styrka ligger på toppnivå i Europa och våra kompetenser kompletterar varandra. Tröskeln för militär verksamhet mot oss är redan nu mycket hög, sa Niinstö.
Det här betyder också att samarbetet med de baltiska staterna får en ny dimension när det gäller säkerheten.
– Samtidigt kommer säkerheten och stabiliteten i hela Östersjöområdet att stärkas. I en krissituation kan vi lita på grannens stöd, solidaritet och fungerande försörjningslinjer.
Presidenten berörde också den utmaning som den turkiska presidentens uttalanden innebär.
– Men jag är säker på att vi, med hjälp av konstruktiva samtal, kommer att lösa situationen.
Hoppas på snabb ratificering
Presidenten konstaterade att bollen nu tillfälligt ligger hos Nato och medlemsstaterna. Samtidigt hoppades han att alla medlemsstater ger sitt starka stöd till Finland och Sverige.
– Våra medlemskap har ett brett understöd bland Natoländerna.
Niinistö vill också underteckna anslutningsprotokollen snabbt.
– Sedan hoppas vi på en snabb ratificering i de nationella parlamenten.
När det gäller säkerheten under den tid som processen pågår med möjliga hot och smutskastningskampanjer konstaterade Niinistö att han är tacksam för det stöd de allierade har visat.
– Samtidigt vill jag betona att den främsta säkerheten även i denna situation är vårt eget starka försvar och våra bestående samhällen. Våra starka och stabila samhällen står sig nog.
Niinistö som i talet citerad den amerikanska presidenten Harry S. Truman "Det finns en viss risk i att agera – det finns det alltid. Men riskerna är mycket större med att inte agera" avslutade talet med orden med att tacka alla dem som har samarbetet inför beslutet om Natoansökan.
– Jag är fast övertygad om att denna värdefulla och nära kontakt kommer att bestå och förstärkas ytterligare. Värdet och den gränslösa potentialen av kontakten har den gångna våren visat för oss alla.
Hans tal belönades med en applådåska av de svenska riksdagsledamöterna.

Pompa och ståt i inledningen

– Nu kommer kortegen, ropar en av militärerna med en stor gul plym i hatten när han spanar ut över Strömparterren högst uppe på Lejobacken vid Slottet.
Då var klockan strax före tio svenskt tid. Uppe på Lejonbacken gör överbefälhavare Micael Bydén och insatschefen Michael Claesson honnör när kortegen rullar förbi.
Före det har Arméns musikkår och Livgardet marscherat över bron.
Kortegen rullar över Norrbro vid Niinistös statsbesök.
Långsamt rullar de öppna vagnar över Norrbro med kung Carl Gustav och drottning Silvia och president Sauli Niinistö och Jenni Haukio och försvinner ur sikte. För att sedan rulla dragna av hästar vars hovar klapprar inne på Slottsgården.
Kungen och presidenten granskar Livgardet på gården och hälsade på alla dignitärer som tog emot president- och kungaparet.
Både kungen och presidenten tog upp det varma förhållande som finns mellan Finland och Sverige och som nu intensifieras i och med att de båda länderna samtidigt ansöker om Natomedlemskap.
Kungens och presidentens korta öppningstal hölls i drottning Lovisa Ulrikas matsal på Slottet.
– Detta besök infaller vid en historisk tidpunkt. Sverige och Finland ansöker tillsammans om medlemskap i Nato. Vår säkerhetspolitiska linje har redan länge varit snarlik och även nu, när situationen kräver det, tar vi våra steg tillsammans. Säkerhetsfrågorna kommer naturligtvis att stå i centrum för detta besök, sa presidenten.
Det är ändå inte bara säkerhetspolitik som statsbesöket kommer att handla om.
– I besöket deltar också ett antal finländska företag som tillsammans med företrädare för det svenska näringslivet diskuterar möjligheterna att fördjupa samarbetet mellan våra länder för att påskynda den gröna omställningen. Både i Sverige och i Finland är denna utveckling snabb, påpekade Niinistö.
Presidentparets första statsbesök gick till Sverige för tio år sedan. Situationen i Europa är nu en helt annan.
Kung Carl Gustaf och president Sauli Niinistö hälsade på höga militärer och ambassadörer ute på Slottsgården.

Så här fortsätter statsbesöket

På tisdagseftermiddagen besöker kunga- och presidentparet ett kulturevenemang i Kulturhuset.
På kvällen blir det galamiddag på Slottet.
På onsdagsmorgonen deltar kungen och presidenten i rundabordsdiskussioner med den näringlivsdelegation som också deltar i statsbesöket.
Efter det besöker kungen, presidenten och prins Carl Philip Berga örlogsbas.
Lunch bjuder Stockholms stad på i stadshuset.
Statsbesöket tar slut på kvällen vid en avskedsceremoni på slottet.

ANDRA LÄSER