Sipiläs velande kring studentsvenskan förvirrar – Henriksson kallar det "en piruett"

Statsminister Juha Sipiläs motstridiga kommentarer om återinförandet av svenskan som obligatorisk i studentexamensprovet väcker frågor.

Juha Sipilä velar.
Trots tidigare uttalanden vill Sipilä inte återinföra obligatorisk studentsvenska. Det sade han till Svenska Yle tidigt på onsdagen. Han bekräftade sedan ståndpunkten i ett mejl till FNB och SPT på kvällen.
Under tisdagen framförde Sipilä motstridiga budskap om sin inställning till studentsvenskan. I en intervju i journalisten Anne Suominens pamflett "Regeringen Sipilä och svenskan", som lanserades av tankesmedjan Agenda samma dag, sade statsministern att man kanske borde diskutera om att återinföra svenskan som obligatorisk i studentexamen. I en intervju för Svenska Yle sade han att han kommer att diskutera saken med utbildningsministern.
I Helsingin Sanomat konstaterade han emellertid att obligatorisk studentsvenska "knappast är en central åtgärd" med tanke på tjänstemännens kunskaper i svenska och i A-studio i Yles TV 1 samma kväll svarade han negativt på frågan om studentsvenskan åter borde bli obligatorisk.

Nya metoder

På onsdag kväll skickade Sipilä ett sammanfattande uttalande till svenska FNB och SPT.
– Som jag konstaterade i intervjun i pamfletten är det mycket viktigt för mig att den svenskspråkiga minoritetens rättigheter skyddas. De svenskspråkiga måste få service på sitt eget modersmål, så därför är det nödvändigt att föra diskussioner om hur service även på svenska ska kunna tryggas i framtiden, skrev Sipilä på finska.
Han har hela tiden betonat att de offentliga tjänstemännens svenska är sämre än tidigare.
– En av orsakerna kan vara att svenskan i studentexamen blivit frivillig. Att ändra detta beslut är inte den primära åtgärden, utan det måste gå att finna uppmuntrande metoder. Alternativen är att höja kraven för tjänstemannasvenska på universiteten eller exempelvis göra det möjligt att prestera tjänstemannasvenskan redan i gymnasiet. Det sistnämnda skulle säkert sporra till att studera och skriva (i studentexamen) svenskan, skrev Sipilä.
Han hänvisade också på både tisdagen och onsdagen till att saken ska testas på ett finskt gymnasium i Karleby.

Ovaska: "Inga förändringar i studentsvenskan"

Partisekreteraren Jouni Ovaska säger att Centern inte har något beslut från partistämman om huruvida svenskan åter borde bli obligatorisk i studentskrivningarna.
– Vi utgår ifrån den överenskommelse som gjordes under Vanhanens regering att tvångssvenskan... eller, den här svenskan, blir frivillig i skrivningarna. Och vi har inte för avsikt att driva några ändringar på det här.
Ovaska tillägger att partiordföranden, statsminister Juha Sipilä, däremot lyft fram att tjänstemannasvenskan försvagats och att man borde försöka hitta medel att förbättra de här färdigheterna.
– Sipilä konstaterade ju att det säkert kunde finnas mer motiverande medel än att tvångs... än att studenterna tvingades skriva svenska som ett obligatoriskt ämne. Inga förändringar på skrivningarna med andra ord, säger Ovaska.

SFP:s Henriksson förundrad över Sipiläs piruett

SFP:s partiledare Anna-Maja Henriksson är överraskad av statsminister Juha Sipiläs olika uttalanden om svenskans ställning i studentexamen på tisdagen. En piruett, kallar hon hans hastigt ändrade åsikt.
– Jag har aldrig varit med om att man efterlyser en diskussion halv tolv på dagen och torpederar den halv tio på kvällen. Men man kanske hade diskuterat studentsvenskan inom regeringen under de tio timmarna och tyckte att det räckte, säger Henriksson till FNB.
Hon tycker att kappvändningen är trist.
– Jag tyckte att det var en bra öppning av honom. Det jag nu skulle vilja veta är hur han tycker att man borde gå vidare.

Grahn-Laasonen vill öka motivationen för språkinlärning

Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen (Saml) vill inte ytterligare kommentera statsminister Juha Sipiläs (C) utsvävningar om studentsvenskan. Hon vill i stället jobba för att förbättra motivationen för språkinlärning.
– Ett sätt skulle vara att tidigarelägga språkundervisningen. Det skulle stärka både svenskan och andra språk. Om man inledde språkundervisningen i första årskursen eller i småbarnsfostran skulle man beakta barnens mottaglighetsperioder. Då har barnen inte fördomar utan det är en naturlig tid att suga in nya saker.
Ministern vill också främja internationalisering. De studerande borde få internationella kontakter och möjligheter att använda sina språkkunskaper eftersom det ger språkinlärningen betydelse. Hon tycker att alla gymnasieelever borde få ta del av en internationaliseringsperiod antingen genom ett utbytesprogram eller genom internationalisering på hemmaplan.
– Det skulle också stöda inlärning av språk.
Editerad 22.3 klockan 17.43: Artikeln har uppdaterats med uppgifter om Juha Sipiläs mejl till FNB.

ANDRA LÄSER