Partistödet från kommuner är inte transparent

Kommunernas stöd till partierna har varit ett outforskat område. Nu har en första rapport om frågan offentliggjorts och den visar att kommunernas stöd är varierande och svårt att greppa. Det handlar uppskattningsvis om totalt 15 miljoner per år. Det är uppenbart att vi behöver tydligare regler och genomskinlighet.

Helsingfors fullmäktige på sitt första möte i början av augusti 2021 efter valet i juni. Helsingfors stöder sina fullmäktigegrupper mest av alla kommuner i Finland.
Forskaren Tomi Venho har gjort ett jättejobb när han har gått igenom boksluten för 2018–19 i alla 295 fastlandskommuner i Finland för den rapport han har sammanställt om kommunernas stöd till de politiska partierna. Rapporten har finansierats av Kaks, en stiftelse för kommunutveckling.
ANDRA LÄSER