Den allmänna munskyddsrekommendationen i huvudstadsregionen slopas

Nu slopas den allmänna munskyddsrekommendationen i huvudstadsregionen vilket berör inte minst skolelever och studerande. I fortsättningen heter det att man ska använda munskydd enligt eget omdöme.

Hittills har munskyddsrekommendation gällt för en stor del av eleverna i huvudstadsregionen. Nu slopas den.
20.04.2022 14:55 UPPDATERAD 20.04.2022 16:24
Förra veckan slopade Institutet för hälsa och välfärd sin munskyddsrekommendation, med några undantag. Nu följer huvudstadsregionens coronasamordningsgrupp efter och lättar på sin rekommendation.
Enligt den rekommendation som gruppen slog fast på sitt möte på onsdagen används munskydd hädanefter "efter eget övervägande". Munskydd rekommenderas ändå fortsättningsvis i vissa situationer.
Den som är på väg till coronatest eller till vård med misstanke om covid-19 rekommenderas bära munskydd. Detsamma gäller den som har luftvägssymtom och måste röra sig utanför hemmet eller den som har exponerats för viruset men inte kan undvika närkontakt med personer utanför hushållet.
Det här är i enlighet med Institutet för hälsa och välfärds uppdaterade riktlinjer. Coronasamordningsgruppen har dessutom lagt till en punkt: Munskydd rekommenderas även för den som besöker social- och hälsovården enligt serviceanordnarens direktiv. Det gäller såväl patienter, besökare som personal.
För skolornas del slopas nu den munskyddsrekommendation som har rått. Grundskolor, gymnasier, högskolor och andra läroinrättningar omfattas av beslutet. I stadens skolor delas ändå munskydd fortsatt ut till dem som vill använda dem.
Samordningsgruppen påminner om att det fortfarande finns mycket coronavirus i omlopp.
"Genom att använda munskydd skyddar sig alla över 12 år i allmänna kommunikationsmedel i rusningstid och i sådana inomhuslokaler där det är svårt att undvika närkontakt", skriver gruppen i ett pressmeddelande.
Den som hör till riskgruppen för allvarlig covid-19 rekommenderas också använda munskydd även om hen skulle vara vaccinerad, enligt samordningsgruppen.
Till coronasamordningsgruppen hör Helsingfors, Vanda och Esbo. Även Grankulla följer gruppens beslut.
Även Helsingforsregionens trafik meddelade på onsdagen att munskyddsrekommendationen i kollektivtrafiken hävs.
Läs också: I Helsingfors uppmanas kunder fortfarande att bära munskydd
Läs också: Mika Salminen: Beslut om munskydd i skolorna ska fattas lokalt

ANDRA LÄSER