Nu sorterar små husbolag sopor i flerfack – Heli och Kai i Grankulla är föregångare

Vi ska bli bättre på att sortera sopor. Grundjobbet ska göras hemma i köket – glas, metall, kartong och plast hör inte hemma i blandavfallet utan i egna kärl. Under våren har HRM distribuerat nya avfallskärl med flerfack till 2 500 små husbolag.

Kaj Lähdesmäki är mycket nöjd med HRM:s nya avfallskärl med flerfack för små husbolag, tack vare det slipper han transportera plast, kartong, glas och metall till stadens allmänna sopstationer.
Petra Miettinen
19.07.2021 17:28
Kai och Heli Lähdesmäki är pionjärer inom sopsortering. Deras husbolag har redan under ett par års tid testat flerfack för små husbolag för att utvärdera systemet. De har haft ett avfallskärl med fyra fack för olika slags sopor i sitt sopskjul. Testet förlöpte bra och i maj har systemet etablerats i hela huvudstadsregionen, med små justeringar till testkärlen.

ANDRA LÄSER