Finlands första klimaträttegång inleds: Högsta förvaltningsdomstolen behandlar besvär av miljöorganisationer

I november besvärade sig Greenpeace och Finlands naturskyddsförbund vid Högsta förvaltningsdomstolen och anklagade regeringen för att driva en klimatpolitik som bryter mot Finlands klimatmål. Nu har HFD valt att behandla besväret och ett beslut väntas under våren. 

Enligt medborgarorganisationerna har Finlands regering misskött sin skyldighet att införa tillräckliga klimatåtgärder.
Anna Korkmananna.korkman@hbl.fi
01.02.2023 21:10 UPPDATERAD 01.02.2023 21:22
I Finland har staten eller myndigheter aldrig tidigare ställts till svars vid en finsk domstol för otillräckliga klimatbeslut, och det fanns därför flera frågetecken kring huruvida Högsta förvaltningsdomstolen skulle gå vidare med besväret.
Läs också: Greenpeace och Finlands naturskyddsförbund stämmer regeringen för otillräckliga klimatåtgärder – det här handlar det om
Nu har Högsta förvaltningsdomstolen trots allt beslutat att man kommer att behandla miljöorganisationernas besvärsansökan, uppger Finlands naturskyddsförbund. 
Inledningsvis har domstolen bett statsrådet om en tilläggsutredning beträffande ärendet. Senare har Greenpeace och naturskyddsförbundet möjlighet att svara på regeringens utredning. 
”Det här är fantastiska nyheter! Vårt besvär går vidare och dessutom så snabbt. Vi väntar med intresse på vilken slags tilläggsutredning regeringen ger om ärendet”, säger Matti Kattainen som är Finlands naturskyddsförbunds miljöjurist. 
Enligt medborgarorganisationerna har Finlands regering misskött sin skyldighet att införa tillräckliga klimatåtgärder. I sin besvärsansökan hänvisar de till att Finlands nuvarande klimatplaner som styr den nationella klimatpolitiken inte beaktar att marksektorn, som tidigare var en kolsänka, kollapsat. 
Medborgarorganisationerna vill att regeringen ska se över klimatplanerna för att avgöra om ytterligare klimatåtgärder behövs för att Finland ska nå sina klimatmål och lyckas bli koldioxidneutralt tills 2035.
Det var i samband med Statistikcentralens rapport om växthusgasutsläppen i Finland år 2021 det blev klart att markanvändningssektorn omvandlats från kolsänka till utsläppskälla. Detta bland annat på grund av ökad skogsavverkning och allt långsammare tillväxt av skog.
”Det är viktigt att rättsväsendet tar situationen på allvar och undersöker om regeringen har följt lagen”, säger naturskyddsexpert Hanna Aho vid Finlands naturskyddsförbund. 

ANDRA LÄSER