Svårast att bli antagen till gymnasium i Grankulla – för en svensk gymnasieplats i Helsingfors behövdes ett medeltal på 7,75

Gymnasiet Grankulla samskola, GGS, håller ställningen som svenskspråkigt elitgymnasium i huvudstadsregionen. Skolan har den högsta betygsgränsen bland de svenskspråkiga huvudstadsskolorna. För att få en studieplats i GGS måste man ha 8,67 i medeltal på grundskolans avgångsbetyg.

Också i år är det svårast att få en studieplats vid Gymnasiet Grankulla samskola som tar emot 97 nya elever.
Maria Gestrin-Hagner
13.06.2019 19:35 UPPDATERAD 13.06.2019 21:04
Gymnasierna i huvudstadsregionerna har slagit fast sina antagningskriterier utifrån antalet sökande. Också i år är det svårast att få en studieplats vid Gymnasiet Grankulla samskola som tar emot 97 nya elever. Lägsta betygsmedeltalet för att få en plats i Grankulla var i år 8,67 vilket är snäppet högre än i fjol då gränsen låg på 8,46.
Av Helsingfors tre svenska gymnasier har Lärkan den högsta betygsgränsen, 8,17, efterföljd av Brändö gymnasium, 7,92 och Tölö gymnasium, 7,75. Till de svenskspråkiga gymnasierna i Helsingfors sökte i år 481 elever. I år var det svårare att komma in till ett svenskt gymnasium i Helsingfors än till ett finskt. Då det krävdes 7,75 för att få en svensk gymnasieplats i huvudstaden, räckte det med 7,42 för att få en plats vid ett finskt gymnasium.
För att bli antagen till Mattlidens gymnasium i Esbo krävs ett betygsmedeltal på 7,92 vilket är något högre än i fjol då det räckte med 7,45.
Lättast är det att få en studieplats vid Helsinge gymnasium i Vanda där betygsmedeltalet ska vara 7,33 eller mer för bli antagen. Av Helsinges 54 platser går 37 till elever som har angett Helsinge som sitt förstahandsval.
Läs också: "Antagningskriterier får intresset för matematik att explodera – Grankulla får svårt att få ihop en grupp med kort matematik".

ANDRA LÄSER