"Ta det religiösa förtrycket i förorten på allvar!"

Se de här kvinnorna, lyssna på dem, de vet vad de talar om när de varnar för islamistisk radikalisering och självutnämnd shariapolis i förorten! säger den svenska feministen Helene Bergman som intervjuat kvinnor med invandrarbakgrund. Och ge oss inte en klapp på huvudet, ge oss i stället jobb och frihet, säger Zeliha Dagli som är en av dem.

Zeliha Dagli från Maras i Turkiet och Helen Bergman från Göteborg vill att feminister som kommit till Sverige från länder som Iran, Turkiet, Kurdistan, Pakistan och Indien tar större plats i den svenska debatten om jämställdhet.
03.02.2019 06:58
På Göteborgs bokmässa i höstas träffade jag Helene Bergman och Zeliha Dagli, som uppträdde på olika scener och talade om intervjuboken som Bergman skrivit och Dagli medverkar i. Den heter Förortens Grupp 8 – 2000-talets kvinnokamp och det är det Helene Bergman anser att den nya kvinnokampen borde fokusera på: kvinnor med invandrarbakgrund för vilka ursprungslandets patriarkala kultur konkret drar upp annorlunda gränser än för andra svenska kvinnor, till exempel genom hot om hedersrelaterat våld. Ofta handlar det om islamism, politisk islam, sharialagar.

ANDRA LÄSER