Den amerikanska poesins självständighetsförklaring

Man kan bli en aning trött just av bristen på precision hos Walt Whitman, av själva det bredmynta, vällande, allinkluderande. Samtidigt håller Whitman, åtminstone i detta överblickbara urval, sitt krängande stoff samlat i ett slags elektromagnetiskt fält.

Walt Whitman var den unga amerikanska nationens lyriska härförare, som förnyade formen genom ett aldrig förut skådat yvigt förnekande av hävdvunna former.
Erik Bergqvist
18.08.2019 06:00
Den moderna poesin, har vi fått lära oss, har två huvudkällor: Baudelaire och Whitman. Det är en förenkling naturligtvis, men användbar i rätt stor utsträckning. Baudelaire är den europeiska, växande urbanitetens försångare; Whitman den unga amerikanska nationens lyriska härförare. Hos Baudelaire sker förnyelsen inom formen; hos Whitman i ett aldrig förut skådat yvigt förnekande av hävdvunna former.

ANDRA LÄSER