Det var verkligen på tiden! – Så låter kommentarerna om vår finlandssvenska akademiledamot

För första gången i sin över tvåhundraåriga historia har Svenska Akademien valt in en finlandssvensk. Tua Forsström ersätter Katarina Frostenson på stol nummer 18. Oförsvarbart att det inte hänt tidigare, säger professor Ebba Witt-Brattström

Lars Sund är glad för sin gamla förlagsredaktörs skull.
SPT/Catariina Salo
SPT/Ari Sundberg
12.02.2019 16:07 UPPDATERAD 12.02.2019 16:16
– De kunde inte ha gjort ett bättre val, säger författaren Lars Sund till SPT på tisdagen med anledning av att kollegan Tua Forsström blivit vald till ledamot i Svenska Akademien.
– Jag var på gymmet och såg nyheten på telefonen, och jag blev så oerhört glad, säger Sund.
Han säger att han känner Forsström väl. Hon var förlagsredaktör för Sund när han själv var i början av sin författarkarriär. Han är dock noga med att poängtera att Forsström är ett bra val även utan de personliga kopplingarna.
– Hon är en av de mest framstående lyrikerna i dag, hon hör till de bästa poeterna i Norden och Europa och det är ur det perspektivet valet ska ses.
Sund säger att även om Forsström självfallet är vald på sina egna meriter, och inte som en kvotfinlandssvensk, så har valet en betydelse såväl för den finlandssvenska litteraturen som för det finlandssvenska självförtroendet.

“Jag säger hurra!”

– Framför allt tycker jag det här är strålande för Svenska Akademien. Från deras synpunkt är Tua Forsström ett jättebra val, säger Ebba Witt-Brattström när SPT når henne för en kommentar.
Ebba Witt-Brattström säger hurra till en finlandssvensk i Svenska Akademien.
Författaren och professorn Witt-Brattström har tidigare påtalat i HBL att Svenska Akademien borde ta inspiration från Svenskfinland i sitt arbete.
– Det är många som undrat varför man varit så emot att ta in en finlandssvensk, eftersom Akademiens uppgift är att värna om det svenska språket. Men nu äntligen! säger Witt-Brattström.

Vad är det som nu har förändrats?

– Akademien har kanske blivit medveten om att det finns en omvärld. Nu väljer de inte in en kompis utan en mycket aktad och synnerligen förtjänt poet. Jag tycker det är otroligt lyckosamt för Svenska Akademien och jag säger hurra!
Witt-Brattström säger att invalet av Forsström är ett erkännande och markerar att den finlandssvenska litteraturen hör till den svenska. Erkännandet kommer väldigt sent, påpekar hon ändå.
– Det går inte att försvara att Akademien tidigare struntat totalt i den finlandssvenska litteraturen. Det tycker jag är skamligt. Men nu tar vi ett steg i rätt riktning och det är verkligen på tiden.

Kunde ha fått platsen tidigare

Fredrik Rahka, vd för Förlaget M, säger till SPT att Forsströms förtjänster och författarskap skulle ha varit värda en stol i Akademien redan tidigare.
Fredrik Rahka på Förlaget M tror att Forsström kan bidra med många insikter i Svenska Akademiens arbete.
Rahka vill inte kommentera de skandaler som omgärdat Svenska Akademien de senaste åren, men han tror att Forsström säkert har mycket att bidra med till organisationen och dess verksamhet.
– Hon är väldigt beläst. Jag tror hon kan bidra med många insikter tack vare sin djupa förståelse för litteraturen, genom sina insikter i kulturen och med sin förståelse för hur dessa två fungerar.
Rahka säger att en plats i Svenska Akademien självfallet också har stor betydelse i fråga om synlighet och uppskattning.

ANDRA LÄSER