Vi måste åter bli stolta finlandssvenskar

19.08.2022 19:20
Läser med fasa Mikael Sjövalls kolumn (HBL 18.8) gällande det bistra språkklimatet i skärgården. Att svenskan satts på undantag i huvudstadsregionen och andra så kallade tvåspråkiga områden är ingen nyhet, men att detta sker så här tydligt också där svenskan borde vara det starka språket och väl förankrat i samhället är mycket oroväckande.
Jag har tyvärr inte själv denna sommar rört mig i Åbolands skärgård så jag har inga egna erfarenheter från detta, men tvivlar inte på skribentens upplevelser. Är vi faktiskt nu i denna situation att de enda platser i Svenskfinland där man på riktigt talar svenska finns i Österbotten och västra Nyland samt förstås på Åland?
Vi måste kunna stå emot förfinskningen, trots att det kan kännas som om spelet redan är förlorat. I denna kamp har vi alla finlandssvenskar ett ansvar att bära och detta gäller inte minst företag och företagare. I Mellannyland och huvudstadsregionen har ju trenden redan de senaste 50 åren varit att många svenskspråkiga företagare och företag helst inte vill stöta sig med majoriteten och helst gömmer svenskan och enbart skyltar på finska. Det här gäller allt från att inte skriva hemorten på åkeriers fordon på svenska till att för säkerhets skull registrera firmanamnet på finska, så att nu ingen bara tror att företaget har kopplingar till svenskan. På detta sätt förringar vi vår egen kultur, vårt språk och vår existens. Man kan alltid skylla på kostnader och misstag, men kostnaderna är knappast övermäktiga och det är alltid lätt att skylla på misstag då man medvetet ignorerar svenskan.
Förstås gäller ansvaret att se till svenskan hos tjänstemän och politiker och här efterlyser jag tyvärr en skärpning. Särskilt hos politiker kan ”röstfiske” vara viktigare än att verkligen alltid stå på sig för det svenska språket. Vår undervisningsministers bortförklaringar kring omprövningen av studentsvenskan var inte mycket värda. Också mitt eget parti SFP bör se sig i spegeln och fundera om man verkligen tillräckligt bra jobbar för ett fortsatt tvåspråkigt Finland, med möjligheter till en levande svenskspråkig miljö och kultur.
BBC publicerade nyligen ett inslag från Hangö och Ekenäs där det tvåspråkiga lyftes fram som en rikedom, vilket visar att vi ska kunna marknadsföra det svenska i Finland som ett kulturellt lockbete både nationellt och internationellt. Vi måste upp till kamp mot denna utveckling och åter bli stolta finlandssvenskar som visar att vi tänker leva också på svenska i Finland i framtiden.
Niklas Rönnberg, Helsingfors/Ekenäs

ANDRA LÄSER