Inresor begränsas hårt för att stoppa nya virusvarianter – "Vi står vid en vändpunkt"

Inresor i landet tillåts bara för en lista nödvändiga yrkesgrupper, och alla vid gränsen ska testas. Det beslöt regeringen på fredagen med anledning av de nya virusvarianter som verkar spridas snabbare.

Omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) till höger och inrikesminister Maria Ohisalo (Gröna) vädjade till finländarna att undvika alla utrikesresor.

Inresor till landet ska begränsas så att man kommer in enbart om det är fråga om en nödvändig yrkesgrupp med en nödvändig uppgift, eller om man har viktiga familjeskäl. Begränsningarna träder i kraft den 27 januari och gäller fram till 25 februari.

Ingen kan själv bestämma om resan är nödvändig, utan Arbets- och näringsministeriet listar de arbetsresor som anses nödvändiga. Sådana är till exempel räddnings- och vårdpersonal, varutrafik och logistik, myndigheter, diplomater, utländska medier och vissa internationella organisationer. De ska dessutom kunna uppvisa intyg över att arbetsuppgiften de utför inte kan vänta.

Det ska dock gå att ansöka on specialtillstånd för grupper inom idrott, kultur och näringsliv.

Finländare har alltjämt rätt att fritt resa ut och återvända till landet, men inrikesministern rekommenderar att undvika resor.

– Jag vädjar ändå till alla finländare att undvika alla utlandsresor, säger inrikesminister Maria Ohisalo (Gröna).

Kan minska persontrafiken dramatiskt

Orsaken till de nya begränsningarna är enligt omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) att "vi står vid en vändpunkt” där virusmutationerna från bland annat Storbritannien och Sydafrika kan leda till att viruset sprids snabbare, och därmed snabbare kan belasta hälsovårdssystemet.

– Risken att kontrollen över epidemin, och läget i hela landet, försämras snabbt är avsevärd, säger Krista Kiuru.

– Vi har ännu rätt få fall i landet, så den största risken för att virusmutationen sprids är att den kommer över gränsen, säger inrikesminister Maria Ohisalo.

Enhetschef Tuomas Laosmaa vid Gränsbevakningsväsendet säger att de nya begränsningarna kan minska persontrafiken på flygplatserna och i färjtrafiken från Estland med upp till två tredjedelar, och trafiken över gränsen mellan Finland och Sverige med hälften.

Siktar på att testa alla vid gränsen

Testning och karantän kommer att gälla alla som kommer över gränsen, säger Kiuru.

Det innebär att det behövs "hundratals" fler som arbetar vid gränsen för att sköta både testningen, slussandet av resenärer till hälsogranskningar och annan hantering.

– Hur många som kommer att behövas – hundratals, säger Kiuru.

Till utmaningarna hör bland annat hamnarna och trafiken från Estland.

På frågan om det kommer att gå att tvinga människor att testas säger överläkare Taneli Puumalainen vid Institutet för hälsa och välfärd att det är möjligt för regionförvaltningsverken att besluta om obligatorisk testning, men han ser inte att det i praktiken kan göras "med våld". En läkare kan också beordra karantän om det finns skäl att misstänka smitta, eller om personen rest från ett land där virusmutationerna uppdagats, för att förhindra virusspridning.

Nu begränsas också den hittills friare trafiken i pendlingsområdet i Torneåtrakten, och Kiuru säger att antalet positiva test i trakten förordar det.

Regeringen kommer att fortsätta behandla andra slags restriktioner på måndagen.

Det här gäller

Från och med den 27 januari begränsar Finland inresor från alla Schengenländer, och överlag största delen av världens länder. När det gäller Schengenområdet tillåts endast nödvändig pendlingstrafik till Finland.

Med nödvändigt arbete avses arbete som är viktigt med tanke på samhällets funktion eller försörjningsberedskapen, som förutsätter arbetsinsatser av en eller flera personer som kommer från ett annat land och som inte kan skjutas upp.

För att komma till Finland från ett Schengenland krävs en blankett där arbetsgivaren motiverar varför det är nödvändigt att arbetstagaren reser till Finland. Blanketten ska visas upp vid gränskontrollen.

Också personal inom bland annat hälso- och sjukvården, räddningsväsendet och äldreomsorgen samt till exempel transport- och logistikpersonal som utför arbetsuppgifter inom godstrafiken får resa in i Finland trots restriktionerna.

Därtill kan familjeskäl ge en person rätt att komma till Finland. Till exempel det egna barnets födsel eller det egna bröllopet är godtagbara orsaker att resa till Finland från Schengenområdet. Däremot är det inte längre en grund för inresa att man bor i en gränsort mellan Finland och Sverige eller mellan Finland och Norge.

För sådana länders del som inte hör till Schengenområdet fortsätter i stort sett samma inreserestriktioner gälla som hittills. Restriktionerna förlängs till den 25 februari. Gränsövergångsstället i Imatra kommer att stängas för persontrafik.

Grundlagen ger finländska medborgare och personer som bor i Finland rätt att alltid återvända till Finland. Alla har dessutom rätt att lämna Finland, förutsatt att denna rätt inte har begränsats med stöd av lag.

Mikael Piippo/SPT

ANDRA LÄSER