Ebba Witt-Brattström får en efterträdare – professuren i nordisk litteratur lediganslås i höst

Ebba Witt-Brattström blir pensionär från och med första juli. Bild: Cata Portin

Den svenskspråkiga professuren i nordisk litteratur blir inte obesatt. Pirjo Hiidenmaa, dekanus för humanistiska fakulteten bekräftar för HBL att professuren lediganslås.

Farhågorna var stora när beskedet kom att Ebba Witt-Brattström, professor i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet, går i pension. De hårda sparkraven som Helsingfors universitet ålades av regeringen Sipilä har lett till att professurer och timlärartjänster blivit obesatta och många befarade att professuren i nordisk litteratur skulle bli obesatt åtminstone för en längre tid.

Så går det inte.

– Universitetets rektor Jari Niemelä har gett oss tillstånd att rekrytera en ny professor. Så fort terminen inleds i augusti lediganslår vi professuren, säger dekanus Pirjo Hiidenmaa.

Pirjo Hiidenmaa medger utan omsvep att hon är lättad över beskedet men säger också att de sparkrav universitet har ålagts är tärande.

– Vi vänder på varje cent och har skurit ner alla utgifter. Trots det visar den humanistiska fakulteten ett minusresultat.

– Men professuren i nordisk litteratur har legat högst på listan över professurer som måste besättas. Nästa år hoppas vi kunna lediganslå några andra tjänster som blivit obesatta.

Dekanus Pirjo Hiidenmaa räknar med många sökande till professuren i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Bild: Niklas Tallqvist

När Helsingfors universitet i höst lediganslår professuren i nordisk litteratur söker man som vanligt kandidater till tjänsten också internationellt. Pirjo Hiidenmaa räknar med att intresset för professuren kommer att vara stort i hela Norden.

– Vi hade sjuttio sökande till professuren i engelsk filologi. Helsingfors universitet har ett gott anseende internationellt.

Ebba Witt-Brattström tillträdde som professor i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet 2012. Hon fyllde 68 år i början av juni vilket innebär att hon går i pension den första juli.

Regelbrott

Enligt Thomas Wallgren, professor i filosofi och medlem i universitetets styrelse, bryter Helsingfors universitet mot sina egna regler, genom att inte ha ordnat med en ersättare för professor Ebba Witt-Brattström från och med den första juli.

– Det ska finnas minst 28 professurer med undervisning på svenska. Visserligen kommer universitetet att uppfylla lagens minimikrav också utan Ebba Witt-Brattströms professur, men i universitetets egen instruktion bestäms det entydigt att det ska finnas fyra svenska professurer vid den humanistiska fakulteten. Och det ska vara ordinarie professurer, inte biträdande eller tenure track.

Universitetets instruktion – johtosääntö på finska – är ett grundläggande och bindande styrdokument som fungerar som universitetets stadgar.

Thomas Wallgren menar att behovet av en efterträdare till Witt-Brattström varit uppenbart sedan februari, men att både rektor och dekanus gjort misstaget att inte följa instruktionen, utan bedömt behovet av litteraturprofessuren vid sidan av andra jobb. Han betonar ändå att han överlag upplever att styrelsen, rektoratet och dekanus är vänligt inställda till de svenska frågorna.

Läs också: Den svenskspråkiga professuren i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet är hotad

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning