Ebba Busch Thor slåss för överlevnad

KD-ledaren Ebba Busch Thor tror att småbarnsföräldrar är beredda att betala mer för barnomsorgen om pengarna går till mindre barngrupper. Bild: TT / Henrik Montgomery

KD-ledaren Ebba Busch Thor kämpar för att hålla sitt parti kvar i riksdagen. Hon satsar på klassiska KD-frågor som äldreomsorg, sjukvård och familj.Men hon tycker också att det är dags att höja maxtaxan i barnomsorgen.

– Maxtaxan har höjts väldigt lite på 16 år, vilket inte är helt rimligt, säger Ebba Busch Thor i TT:s partiledarintervju.

Med KD:s förslag kan dagens maxtaxa på 1 382 kronor höjas med några hundralappar för det första barnet.

– De familjer som har de lägsta inkomsterna berörs inte alls av förslaget, men en del andra familjer behöver kanske betala 300 kronor mer i månaden, säger Ebba Busch Thor.

Sjukvården – vill bland annat bygga ut primärvården, avskaffa landstingens ansvar för sjukvården, kapa köer genom en utbyggd kömiljard och öka antalet vårdplatser.

Tryggheten – vill anställa 10 000 fler poliser, höja lönen för poliser i yttre tjänst, höja straff för vålds- och sexualbrott och kunna döma personer som dömts för brott till vistelseförbud i ett visst geografiskt område.

Äldre – vill bygga fler äldreboenden, öka stödet till kommuner, införa en äldreboendegaranti, höja pensionärstillägget och bostadstilläggets hyrestak, införa ett dubbelt jobbskatteavdrag från 64 år och slopa den så kallade pensionärsskatten.

Familj – vill ta bort all kvotering i föräldraförsäkringen, tillåta max tolv barn i förskolans småbarnsgrupper och införa en barnomsorgspeng för föräldrar som är hemma med barn 1–3 år.

Integration och jobb – vill införa en ny anställningsform för nyanlända och unga utan gymnasieexamen, så kallade inträdesjobb, lägga ner Arbetsförmedlingen i dess nuvarande form och ge tillfälligt uppehållstillstånd till den som får asyl, dock med rätt till familjeåterförening.

Källa: KD

Tror på stöd

Den höjda maxtaxan ska hjälpa till att finansiera mindre barngrupper. KD vill tillåta högst tolv barn i småbarnsgrupperna. Även kommuner och staten ska skjuta till pengar och totalt kostar förslaget drygt 4 miljarder kronor.

– Ingen tycker att det är roligt att höra att en avgift höjs, men jag tror att det är många som är beredda att betala lite mer om man vet att pengarna går oavkortat till att få ner storleken i barngrupperna, säger Ebba Busch Thor.

KD vill också införa ett lagkrav på hur stora barngrupperna får vara, eftersom dagens riktlinje på max tolv barn i småbarnsgrupperna inte efterlevs överallt.

– Vi bränner ut förskolepersonalen på löpande band nu med för stora grupper där de inte räcker till. Och konsekvenserna långsiktigt för psykisk ohälsa hos våra ungdomar när de här barnen blir äldre, det är jag inte beredd att riskera med våra småbarn, säger hon.

Brinner för äldre

Redan som ungt kommunalråd i Uppsala drev Ebba Busch Thor äldrefrågor. Hon vill förändra synen på äldre. Ingen ska tvingas ut från arbetsmarknaden bara för att man nått en viss ålder och alla ska mötas med respekt oavsett hur gammal man är. Konkret är den viktigaste äldrefrågan för KD att alla som behöver ska garanteras en plats på ett äldreboende.

– Det måste prioriteras, både från statens håll och på kommunal nivå. Det är så många kommuner som väljer att lägga pengarna på annat än äldreboenden. Det måste få ett slut. Man måste prioritera att bygga äldreboenden först, säger Ebba Busch Thor.

KD föreslår en äldreboendemiljard, enligt samma modell som den tidigare kömiljarden i vården. De kommuner som klarar att erbjuda äldreboende inom utsatt tid premieras med statliga pengar. KD vill även ändra statsstödet till kommunerna, så att kommuner med många äldre får mer pengar än i dag. Dessutom vill man höja böterna för kommuner som inte ordnar tillräckligt med platser.

Vården är en annan prioriterad valfråga. Partiet vill ge mer resurser, men också skrota landstingen.

– Sjukvården är Stefan Löfvens enskilt största misslyckande. Den här regeringen har varit genuint ointresserad av att genomföra reformer som förändrar arbetssättet inom vården. Trots att man har lagt mer pengar på sjukvården, så har köerna ändå vuxit och ojämlikheten i kvalitet ökat, säger Ebba Busch Thor.

Hon tycker att det visar på ett systemfel, att det inte räcker med mer resurser utan att arbetssättet måste förändras.

– I dag agerar landstingen många gånger som rivaler i stället för samarbetspartners. Det är därför man bollar patienter mellan landsting och inte samarbetar runt journalsystem och den bästa kompetensen, säger hon.

... partiet kan se en Bert-effekt efter hennes turné med Bert Karlsson:

Det har aldrig varit planen. Målet har varit att få en KD-effekt.

... varför KD:s opinionssiffror inte lyfter:

Människor vet inte var vi står och det är min uppgift att se till att de gör det i och med den här valrörelsen. Ju fler som får veta det, desto bättre har det sett ut i opinionen i perioder.

... att KD i valmanifestet säger att man vill prioritera bort saker:

Det är framför allt ett förhållningssätt, att inte lägga pengar på sådant som inte är absolut nödvändigt. Det handlar till exempel om mångmiljardbelopp i byggsubventioner eller det stora antalet gratisreformer som har skett inom kultursektorn med gratis inträde på museer.

... varför man ska rösta på KD:

Vill man se en Alliansregering och bryr sig om sjukvården, då är det vi som kan den bäst.

... varför hon vill ta tag i vårdpolitiken:

Har vårdköerna fördubblats så här snabbt, på dryga tre år, under högkonjunktur – då kan man bara föreställa sig hur det skulle bli med Stefan Löfven under en lågkonjunktur.

Svårt läge

Det är inget ovanligt att KD har dåliga opinionssiffror mellan valen, men de senaste fyra åren har det sett ovanligt risigt ut. KD ligger i många mätningar en bra bit under fyraprocentsspärren till riksdagen.

Men Ebba Busch Thor är inte orolig att partiet får lämna riksdagen efter hennes första valrörelse som partiledare.

– Nej, svarar hon bara kort.

Men hon medger att det är mycket som står på spel, inte bara för henne personligen och för partiet.

– Huruvida vi finns med i riksdagen och får ett starkt stöd av väljarna eller inte, det är ju faktiskt till syvende och sist det som kan spela roll för om det blir ett maktskifte eller ej.

Ebba Busch Thor har siktet inställt på en Alliansregering.

– De rödgröna är ju inget organiserat regeringsalternativ, så om Alliansen är större än Socialdemokraterna, och det vågar jag säga redan nu att det kommer vi att bli – då ska vi också tillträda menar jag.

Hon håller fast vid att en Alliansregering inte ska förhandla med Sverigedemokraterna.

– De kommer säkert att försöka, men vi kommer inte att förhandla med SD.

En minoritetsregering behöver dock stöd av andra partier.

– Hur andra partier röstar är inte problemet, om SD röstar för Alliansens budget ser inte jag det som ett problem, säger hon.

Vi publicerar TT:s intervjuer med de svenska partiledarna under veckan. Du hittar dem här:

4. 9 Fullt klimatfokus för Fridolin

4.9 Annie Lööf backar inte en tum om SD

5. 9 Ebba Busch Thor slåss för överlevnad

5.9 Löfven vill höja skatt för de allra rikaste

6.9 Åkesson varnar S och M för att nobba SD

6.9 Björklund: Kommunpolitikerna är amatörer

7.9 Kristersson: Vi har ingen perfekt strategi

7.9 Sjöstedt tror på mer vänsterinflytande

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning