400 miljoner kilo mat i sophinken – så här mycket slänger vi bort per år

Mellan tjugo och trettio kilo per man. Så mycket mat kastar finländarna bort per år. Totalt är hålet i plånboken som matsvinnet skapar 500 miljoner euro.

Sopor. I snitt så här mycket mat slänger finländaren bort per år.
Jenny Bäck
03.09.2016 13:42 UPPDATERAD 03.09.2016 15:10
I helgen kulminerar matsvinnsveckan i festivalen Saa syödä (Tillåtet att äta) på Korjaamo, där man bland annat kan äta skräpfiskburgare och lära sig slänga överblivet i kastrullen i stället för sophinken. Här kan man också besinna slöseriet som Konsumentförbundet åskådliggjort genom att rada upp en persons årliga matsvinn på ett bord.
– Det ser ganska häftigt ut, men det är säkert realistiskt. Det där skulle en fyra personers familj äta rätt länge på, kommenterar Virpi Taskila, som kommit till Korjaamo med dottern Lumia.
Hemma hos familjen Taskila är det framför allt impulsköpen som tenderar att hamna i sophinken.
– Ju bättre jag planerar vad vi ska äta under veckan desto mindre svinn blir det. Men går man i butiken då man är hungrig köper man mer sådant som sedan blir liggande i kylskåpet. Vi har ändå försökt börja fästa mer uppmärksamhet vid svinnet, och gör till exempel purésoppor på grönsaker som börjar se trötta ut.
Får man lämna mat på tallriken?
– Jag försöker nog äta upp allt jag har på tallriken, säger Lumia Taskila, och mamma Virpi bekräftar: barnen har lärt sig bedöma hur mycket de äter ganska bra. Men orkar man inte, då behöver man inte äta upp.

Som 100 000 personbilar

Sammanlagt kastar de finländska hushållen bort 120–160 miljoner kilo mat per år: 12 miljoner kilo bröd, 22 miljoner kilo grönsaker, 11 miljoner kilo kött, fisk och ägg, 20 miljoner kilo mjölkprodukter, 11 miljoner kilo färdigmat och så vidare.
Det utgör ändå bara ungefär en tredjedel av hela matsvinnet. På andra plats efter hushållen kommer industrin, sedan restauranger och bespisningar följt av livsmedelshandeln. Tillsammans blir det 400 miljoner kilo ätbara livsmedel per år, enligt statistik från sajten Saa syödä, som upprätthålls av Motiva i samarbete med bland annat Helsingforsregionens miljötjänster.
Mängden växthusgaser som det årliga svinnet producerar motsvarar utsläppen från 100 000 personbilar. Matproduktionen står också för ungefär en tredjedel av de utsläpp som göder vattendragen.
– Hur svinnet utvecklats under de senaste åren har vi inga exakta mätare på, men intresset och medvetenheten om problemet har ökat klart. Det betyder förhoppningsvis också att svinnet minskat lite, säger Juha Beurling, generalsekreterare på Konsumentförbundet som ordnar svinnfestivalen för fjärde gången.
Förbundet har i år har fått hela 150 samarbetspartners med sig i svinnkampen, vilket kanske säger något om intresset.
– Det händer nog mycket på området, det har till exempel startats nya företag och applikationer som på olika sätt tar tillvara matsvinnet, säger Beurling.
Festivalen fortsätter på söndag klockan 11–17, då också bland annat Marthaförbundet ansluter sig med tips och idéer för hur man kan minska på svinnet hemma.

ANDRA LÄSER