Beväringar vid Nylands brigad coronasmittade – 160 beväringar berörs

Hela Kustjägarkompaniets permission förlängs som en säkerhetsåtgärd efter att två beväringar testat positivt för coronaviruset.

Två beväringar vid första Kustjägarkompaniet i Dragsvik har konstaterats vara coronasmittade. Bilden är tagen vid ett annat tillfälle.
SPT
29.01.2021 18:20 UPPDATERAD 29.01.2021 20:15
Två beväringar vid första Kustjägarkompaniet har konstaterats vara coronasmittade under sin permission, skriver Marinen i ett pressmeddelande.
Brigaden har som säkerhetsåtgärd förlängt permissionen så att hela enheten får återvända till garnisonen tidigast den 10 februari.
De exponerade har kartlagts och beväringar har informerats. Hälso- och sjukvården i beväringarnas hemkommuner fattar eventuella beslut om karantän.
Cirka 160 beväringar tjänstgör i enheten. På grund av smittfallen kan de inte delta i brigadens krigsmannaed nästa vecka. I stället ordnas ett separat tillfälle för dem när de återvänder.
Verksamheten i övriga enheter påverkas inte.

ANDRA LÄSER