Professor kräver mer finansiering för innovationer – "välfärdssamhället står på spel"

Finland var tidigare känt för sitt samarbete mellan forskare och företag, men på kort tid har investeringarna i forskning och utveckling (FoU) rasat.

Aalto-universitetets professor Erkki Ormala säger att Finland har glömt att satsa på forskning och utveckling och håller på att svamla bort sin konkurrenskraft.
09.01.2019 17:15 UPPDATERAD 09.01.2019 17:17
OECD:s, WTO:s och EU:s rapporter säger samma sak: Finland har förlorat sin internationella konkurrenskraft de senaste åren. Professor Erkki Ormala vid Aalto-universitetet riktar skarp kritik mot hur Finland har slarvat bort sin innovationsförmåga i sin rapport som presenterades på onsdagen.
– Det är ett vetenskapligt faktum att ekonomisk tillväxt beror på investeringar. Vårt välfärdssamhälle står på spel och frågan är huruvida vi vill upprätthålla det, säger Ormala.
På sommaren beställde arbets- och näringsminister Mika Lintilä (C) en rapport av Erkki Ormala om statens roll för forskning och utveckling (FoU) samt innovationer. Enligt Ormala ligger Finland långt efter konkurrerande länder. Staten lägger 0,8 procent av bnp på FoU, vilket är bland de lägsta siffrorna i OECD.
– Vi måste återgå till ett system där det lönar sig att utveckla innovationer i Finland. Vi har haft ett sådant, men i dag är systemet för dyrt.
Allt fler företag uppger att de flyttar sina forskningsprogram utomlands där det är lättare att få finansiering, enligt Ormalas rapport. Ansökningsprocesserna är också enklare och snabbare utomlands.
– Nittio procent av alla innovationer görs i så kallade företagsekosystem eftersom företagen inte själva klarar av att skapa innovationer utan behöver samarbetspartner. Offentliga institutioner är den nästviktigaste partnern efter företagens kunder.

Samarbete i stället för konkurrens

Nu behövs det ökad finansiering för innovationer, klara stöd som uppmuntrar till samarbete mellan företag och offentliga sektorn och koordinering, enligt Ormala. Han berättar om hur han gjorde en utredning för Aalto om huruvida universitetet borde delta i ett projekt för smart energi.
– Det visade sig att det fanns sju olika projekt på gång som inte kände till varandra och som konkurrerade sinsemellan. Vi kom fram till att det inte lönar sig för oss.
I andra länder har styrgrupper som koordinerar projekten fungerat bra, säger Ormala. Han tror inte att det finns en motsättning mellan innovativa ekosystem och en styrgrupp som koordinerar uppifrån.
– Ingen kastar pengar omkring sig och hoppas att det ska uppstå innovationer.

Regeringsförhandlingar avgörande

Sedan finanskrisen har den statliga finansieringen för innovationer rasat. Enligt minister Mika Lintilä (C) är det frågan om en oroväckande utveckling i Finland sedan finanskrisen.
– Vi har lyckats förbättra konkurrenskraften när det gäller kostnader, men nu måste vi öka konkurrenskraften när det gäller produktiviteten, säger han.
Juha Sipiläs (C) regering har skurit i bland annat universitetens finansiering. Lintilä säger ändå att han är glad att nedgången har vänts, efter tilläggsfinansiering till Business Finland för forskning och utveckling.
I praktiken avgörs frågan om finansiering i regeringsförhandlingarna efter riksdagsvalet i april och Erkki Ormala tror att alla partier tar stöden till forskning och utveckling på allvar. Han arbetade som chefsplanerare för statens vetenskaps- och teknologiråd 1987 till 1999 och säger att regeringarna klarade bra av att ta över föregående regerings arbete, oberoende av parti.
– Det var Paavo Lipponens (SDP) regering som gjorde de största satsningarna år 1996, efter recessionen, säger Ormala.

Det här behövs enligt rapporten

Mer pengar. Det behövs 300 miljoner euro för forskning och utveckling 2020–2022. Den summan skulle ta Finland till ungefär samma nivå som konkurrerande länder.
Koordinering. Finland behöver en styrgrupp som koordinerar all offentlig finansiering för innovationer. Innovationsprojekten ska samarbeta och inte konkurrera.
Förutsägbarhet. Forskning och utveckling är långsiktiga projekt. Företag vågar endast investera om de kan lita på att lagstiftningen och finansieringen går att förutse. Finansieringsperioden borde förlängas till 5–10 år.
Locka experter. Det måste bli enklare att få arbetstillstånd i Finland, annars söker sig experter till andra länder.
Enkla regler. Stora företag har svårare att få finansiering än små, medan alltför noggranna bestämmelser kan få lovande projekt att flytta utomlands. I stället borde projekten bedömas från fall till fall.

ANDRA LÄSER