Italienarna kan inte klona Super Mario

Det finns ett namn som de flesta skulle vara mer än nöjda med som Italiens nästa president – Mario Draghi. Han har själv antytt att han kunde tänka sig att ta över ämbetet. Men han kan inte sitta på två stolar och många vill ha honom kvar på premiärministerposten.

Mario Draghi, den tidigare chefen för Europeiska centralbanken, trädde fram som en räddare i nöden för knappt ett år sedan. Då blev han premiärminister efter att den sittande regeringen kollapsade slutligt på grund av att man inte lyckades komma överens om hur det enorma stimulanspaketet som EU har beviljat Italien ska användas.
ANDRA LÄSER