De första snöflingorna faller i Lappland

Den första snön kan falla i Lappland under mitten av nästa vecka, meddelar Meteorologiska institutet. Men bara ett par snöflingor räcker inte till för att fylla institutets kriterier för första snön – det ska finnas minst en centimeter snö på marken för att snöfallet ska räknas.

Här kommer vintern. Snötäcket måste vara minst en centimeter tjockt för att räknas som det första snöfallet.
Om snön kommer till Lappland nästa vecka är det varken tidigt eller sent, utan i linje med långtidssnittet. I mellersta Finland brukar det första snöfallet infalla mot månadsskiftet oktober–november. Längs sydkusten kommer den första snön ibland så sent som i december.
Söderut från Lappland utlovas mera regn. Trots att oktober bara inletts har det redan regnat mer än normalt på vissa håll. Månadssnittet är 80 millimeter men i Noux i Esbo är man redan uppe i 88 millimeter.
Det är ändå en lång väg kvar till alla tiders rekord som sattes 2006 då månadssaldot var 193 millimeter på Helsingfors-Vanda flygplats.
ANDRA LÄSER