Missiler och schamaner fångar keramikkonstens aktualitet

Fjorton konstnärer och kollektiv demonstrerar keramikens utveckling genom högaktuella verk som kommenterar samtidens största frågor. De snygga mötena för fram materialets mångsidighet och förenas i en respekt för de organiska egenskaperna.

Utställningen "Keramiken i förnyelse" koncentreras till ett litet utrymme men den skickliga kurateringen tar hela rummet i besittning och uppvisar ett mångsidigt prov på vad keramikkonst kan tänkas vara.
Inom renovering och byggnadsvård förekommer ofta två olika linjer. Antingen försöker man rekonstruera och återställa till ett ursprungligt skick och gör sitt yttersta för att sudda ut eventuella spår av tidens tand. Ett annat tillvägagångssätt är att tydligt skilja på det nya och det gamla, à la Erik och Carin Bryggmans modernistiska prägel på Åbo slott. Kuratorerna av utställningen Keramiken i förnyelse väljer att lyfta fram det japanska begreppet kintsugi där trasiga keramiska föremål lappas ihop med tydligt synliga skarvar i guld. Bräckaget ses som en naturlig del av föremålets liv och hör ihop med den japanska filosofins värdesättande och acceptans av det defekta.
ANDRA LÄSER