Ungas vanor har förändrats kraftigt – böcker, motion, alkohol och ungdomsbrottslighet har fått ge vika för skärmtid

Det är inte ett realistiskt alternativ för ungdomar att ta pauser från att använda sociala medier eftersom meddelandena är så många, skriver Statistikcentralens forskare.

Ungas medievanor har förändrats i grunden under 2010-talet, unga tillbringar så gott som all sin fritid med att använda digitala medier.
19.12.2021 18:59 UPPDATERAD 19.12.2021 20:32
Det har skett en enorm förändring i ungas medievanor och skärmtid sedan millennieskiftet, skriver Ella Pitkänen och Kaisa Saarenmaa vid Statistikcentralen. Pojkarnas skärmtid mer än fördubblades från 60 minuter till 152 minuter, medan flickornas skärmtid ökade mer än trefalt från 15 minuter till 88 minuter mellan år 2000 och år 2010. Preliminära resultat från data som har samlats in i fjol och i år visar att förändringen har varit omvälvande under 2010-talet medan smarttelefonerna har etablerat sig.
Dagböcker, motion, studier och läsning av tryckta böcker har minskat i takt med ökad skärmtid. Å andra sidan har också användningen av tobak och alkohol minskat, medan det förekommer mindre ungdomsbrottslighet.

Alla har smarttelefon

I stort sett alla barn över 10 år hade en smarttelefon år 2017. Unga använder i medeltal olika medier över åtta timmar per dag, alltså så gott som all sin fritid. Unga använder nätet i genomsnitt sex timmar per dag.
Barn och unga använder mindre tid på att läsa tidningar, samtidigt som färre hushåll också prenumererar på tidningar, lyssnar mindre på radio och ser mindre på tv än tidigare. Radion är ändå fortfarande en populärare kanal att lyssna på musik än till exempel Youtube och Spotify.

Mediepaus inte möjligt

Användningen av sociala medier beskrivs som intensiv, de flesta barn och unga följer med sina kanaler antingen ständigt eller flera gånger om dagen. Tonåringar kan till exempel få hundratals Whatsapp-meddelanden per dag, och enligt forskarna är längre mediepauser inte ett alternativ eftersom meddelandeflödet blir för stort.
Olika digitala spel är en central del av ungas vardag, framför allt mobilspel. År 2017 spelade 83 procent av barnen och 71 procent av unga något spel på mobilen. En tredjedel av pojkarna och en femtedel av flickorna spelade dagligen. Konsolspel är också populära bland unga pojkar i skolåldern – 18 procent av pojkarna spelade dagligen, men endast 1 procent av flickorna.

ANDRA LÄSER