Finska, svenska och turkiska tjänstemän träffades i Stockholm: ”Konstruktivt”

Högt uppsatta tjänstemän från Turkiet, Finland och Sverige träffades i dag i Stockholm för ett andra möte inom ramen för ländernas gemensamma säkerhetsmekanism som grundades i juni.

Utrikesministeriets statssekreterare Jukka Salovaara som ledde Finlands delegation på fredagens möte skakar hand med Turkiets president Erdogans talesperson Ibrahim Kalin den 25 maj 2022 när Finlands medlemskap i Nato diskuterades i Ankara.
Anna Korkmananna.korkman@hbl.fi
25.11.2022 22:56 UPPDATERAD 26.11.2022 09:49
Jukka Salovaara, som ledde Finlands tjänstemannadelegation beskriver mötet som konstruktivt med tanke på ratificeringen av ländernas Natoansökningar.
Dagens möte var andra gången representanter från de tre länderna träffades för att diskutera säkerhetssamarbetet enligt det man kom överens om i Madrid i juni. I augusti träffades representanter från länderna en första gång, då i Finland.
Turkiet, Finland och Sverige kom i Madrid i juni överens om att grunda en permanent mekanism för att stärka säkerhetssamarbetet mellan länderna. Uppgörelsen var en förutsättning för att Turkiet skulle godkänna att Finlands och Sveriges Natoansökningar kunde tas till behandling.
Den här gången är också de turkiska tongångarna positiva.
Turkiet anser att både Sverige och Finland har tagit steg mot att uppfylla den överenskommelse som gjordes med Turkiet på Natotoppmötet i Madrid i somras. Det säger de tre länderna i ett gemensamt uttalande efter ett möte i Stockholm på fredagen, rapporterar SR Ekot.
– Det är ännu ett litet steg på vägen mot att Sverige ska bli fullvärdiga medlemmar i Nato, säger Sveriges chefsförhandlare Oscar Stenström till Ekot.
Det var Utrikesministeriets statssekreterare, Jukka Salovaarasom ledde Finlands delegation vid trepartsmötet mellan länderna i dag.
Turkiet har tidigare uttryckt kritik mot att Finland och Sverige inte fullgjort det man skrev under i samarbetsdokumentet i juni.
Salovaara beskriver ändå fredagens möte som en framgång.
– Man kunde konstatera efter dagens möte att samarbetet framskrider och alla länder tycker att det går i rätt riktning. Vi hoppas förstås att det här ska leda till en större möjlighet för att Turkiet ska ratificera Finlands och Sveriges Natoansökningar, säger han.

Diskuterades ratificeringen på mötet?

– Mekanismens egentliga syfte är att stärka samarbetet mellan de tre länderna och det har utvecklats positivt. Men vi har naturligtvis sagt att vi önskar att Turkiet skulle ratificera Natoansökningarna.
Sedan dokumentet om säkerhetsmekanismen antogs har länderna haft tät kontakt. Delegationer från Finland och Sverige har aktivt besökt Turkiet.
– Men stämningen är konstruktiv och det går i en positiv riktning. Men jag kan inte bedöma precist hur det ser ut med tidtabellen.
Samtliga länder förutom Turkiet och Ungern har godkänt Natomedlemskapen.
Den turkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan meddelade redan vid mötet i Madrid att Finland och Sverige måste leva upp till de turkiska kraven för att frågan ska framskrida i det turkiska parlamentet. Turkiet har upprepade gånger begärt att Finland ska utvisa personer som Turkiet påstår att tillhör terroristgrupperna PKK och Fetö (Fetö är Turkiets namn på Gülenrörelsen).
– Vi kunde konstatera här också att vi har gjort framsteg – olika myndigheter, som Säkerhetspolisen har samarbetat med myndigheter i Turkiet och det lät också på den här punkten konstruktivt.

Diskuterades Turkiets krav på att utlämna personer?  

– Det är självklart att allt vi gör är baserat på vår egen lagstiftning. Det är Justitieministeriet som tar hand om utlämningsfallen i Finland, säger han.

När blir det fortsätta förhandlingar?

– Nu är vi i november så det är sannolikt att vi skulle träffas i Turkiet i början av 2023, men ingenting är bestämt.
Säkerhetsmekanismen är permanent och ska därför fortsätta sitt arbete också efter en eventuell ratificering av Turkiet för att ytterligare fördjupa samarbetet länderna emellan.

ANDRA LÄSER