Kärnkraften i Finland – år för år

Från 1956 till 2016. Demonstrationer, olyckor, framtidsplaner. Det här är kärnkraften i Finland nu och då.

2013. Olkiluotos tredje kärnkraftsreaktor under byggnad.
1956 bildas Voimayhdistys Ydin på grund av den finländska industrins oro över att billig el inte kommer att räcka till.
1956 startar världens första kärnkraftverk för kommersiell elproduktion, Calder Hall i Sellafield i Storbritannien. Där produceras såväl el som plutonium till försvaret.
1960 börjar statliga Imatran Voima planera för ett kärnkraftverk i Kopparnäs. Men 1974 grundas Aktionsgruppen mot kärnkraftverk i Kopparnäs, Ingå och planerna förfaller.
1969 grundas Industrins Kraft Ab för att bevaka industrins kärnkraftsintressen och förverkliga ett eget kärnkraftsprojekt.
1969 löser Lovisa stad in Hästholmen av dåvarande Strömfors kommun.
Rikskändis. Herbert Blomqvist i Lovisa var den som starkast och mest högljutt protesterade mot kärnkraftsbygget i Lovisa.
1970 startar bygget för Lovisa I. Sovjet levererar reaktor, turbiner, generator och andra huvudkomponenter. Allt annat levereras från västländer.
1974 startar bygget för Industrins Krafts första kärnkraftverk Olkiluoto I som byggs av svenska Asea Atom.
1972 startar bygget för Olkiluoto II
1977. President Urho Kekkonen ja Sovjetunionens premiärminister Aleksej Kosygin invigde kärnkraftverket i Lovisa den 3 mars 1977.
1977 invigs Lovisa I av premiärminister Alexej Kosygin och president Urho Kekkonen och tas i kommersiellt bruk samma år.
1978 startar Olkiluoto I.
1979 inträffar partiell härdsmälta i kärnkraftverket på Three Mile Island nära Harrisburg i USA. Inget radioaktivt material läcker dock ut.
1979 tas Olkiluoto I i bruk.
1981 tas Lovisa II i bruk.
1982 tas Olkiluoto II i bruk.
1986. En av de tre kvinnorna för fred som landsteg på Hästholmen i Lovisa är nuvarande Europaparlamentarikern Heidi Hautala.
1986 överhettas och smälter uranbränslet vid kärnkraftverket i Tjernobyl i norra Ukraina, stora delar av kärnkraftverket exploderar. Radioaktivt material spreds över stora delar av Europa. Industrin Kraft tar tillbaka sin ansökan om att bygga ett tredje kärnkraftverk.
1991 lämnas ny ansökan in.
1993 avslår riksdagen Industrins Krafts ansökan.
1994. Lovisapoliser bär bort Greenpeaceaktivisten Dima Litvinova under en demonstration 1994.
1994 godkänner Riksdagen kärnenergilagen som förbjuder återsändning av radioaktivt kärnbränsle till Ryssland.
1999 lämnar Posiva lämnar in principanhållan om att bygga slutförvaring för använt kärnbränsle.
2002 godkänner Riksdagen ett principbeslut om att bygga ny kärnkraft vid Olkiluoto eller Lovisas enheter.
2003 förlorar Fortum och Lovisa tävlingen om ett femte kkraftverk, tillståndet går till Olkiluoto i Euraåminne.
2004 börjar arbetet på det femte kärnkraftverket vid Olkiluoto.
2005 hålls en stor demonstration vid Olkiluoto där aktivister lägger sig på vägen för att spärra vägen till bygget.
2007. Demonstranter samlades utanför Olkiluotos port den 28 maj 2007.
2007 aktivister klättrar upp 100 meter i en kran vid Olkiluoto 3 samt blockerade ingången.
2007 grundas Fennovoima av en grupp finländska företag för att bygga ett kärnkraftverk.
2008 bestämmer sig Fennovoima för att lämna Kristinestad som eventuell kärnkraftsort på grund av lokalt motstånd.
2009 lämnar Fennovoima Lovisa och planerna på att bygga kärnkraft på grund av motståndet i bygden.
2010 godkänner Riksdagen principbeslut om Fennovoimas kärnkraftsbygge i Pyhäjoki
2010 landstiger en grupp kvinnor på Hästholmen och tillbringar sex timmar på kraftverksholmen utan att någon ingriper.
2011 inträffar en rad haverier vid kärnkraftverken i Fukushima i Japan.
2013. Olkiluotos tredje kärnkraftsreaktor under byggnad.
2014 förkastar statsrådet Industrins Krafts anhållan om förlängning av principtillståndet för Olkiluoto 4.
2014 får Fennovoima principtillstånd för ett nytt kärnkraftverk. Förberedande markarbeten på området i Pyhäjoki startar.
2015. Röjningsarbeten för Fennovoimas kärnkraftsbygge i Pyhäjoki.
2015 Fennovoima anhåller om byggtillstånd för byggandet av Hanhikivi I i Pyhäjoki till statsrådet.
2015 visar en undersökning att 66 procent av de tillfrågade i Pyhäjoki, Kalajoki, Merijärvi, Oulainen och Brahestad ställer sig positivt till kärnkraftsbygget.
2016 26.4 Tjernobyldagen. Rörelserna Rerclaim the cape och Stop Fennovoima samt kärnfri Bottenvik i Sverige lockar internationella och inhemska motståndare till protestläger invid byggplatsen i Pyhäjoki.

ANDRA LÄSER