Sällskapsbehov bakom ljudboksboom

Sällskapsbehov är en viktig faktor när konsumenten väljer ljudboken framför andra typer av böcker. Det visar en ny rapport om ljudboksmarknaden som Svenska Förläggareföreningen tagit fram.

Inläsarens röst skapar en känsla av sällskap när man lyssnar på ljudböcker, enligt Svenska Förläggareföreningens nya rapport "Hur den digitala logiken påverkar marknaden, konsumtionen och framtiden". Arkivbild.
Enligt rapporten är det inläsarens röst som skapar en känsla av sällskap när man lyssnar på ljudböcker.
Andra argument för ljudboken som ofta lyfts fram, som att man väljer formatet på grund av ett läsmotstånd och för att samtidigt kunna göra andra saker, visade ingen statistisk signifikans i undersökningen.
"Den starka kopplingen mellan sällskapsbehov och en positiv attityd gentemot ljudböcker är ett av studiens mest intressanta resultat. Det innebär bland annat att man inte bör förringa uppläsarens roll och betydelse för ljudbokslyssnaren", säger rapportförfattaren Alice O’Connor i ett pressmeddelande.
ANDRA LÄSER