Är du över femtio? Ta färre nattskift, säger Arbetshälsoinstitutet

Användningen av sömnmedel och långa perioder av sjuk-

frånvaro bland personer som arbetar i skift och på natten ökar i takt med åldern. Detta sker redan från 40-års ålder, visar resultaten av ett forskningsprojekt som avslutades

i maj.

Största delen av nattarbetet görs inom social- och hälsovårdsbranschen, enligt Arbetshälsoinstitutet.
Heidi Herrmannheidi.hermann@hbl.fi
14.06.2022 10:30 UPPDATERAD 14.06.2022 10:32
Nattarbete försämrar sömnkvaliteten hos äldre personer och återhämtningen efter krävande arbetspass tar längre tid än förut. 
"I takt med att man åldras försvagas anpassningen till nattarbete och olika krämpor som kommer med åren ökar behovet av återhämtning efter tunga nattskift. Genom att minska mängden nattarbete och undvika långa arbetstider kan vi enligt undersökningarna minska hälsoriskerna i skiftarbete allra bäst", säger Mikko Härmä, forskningsprofessor vid Arbetshälsoinstitutet, enligt ett pressmeddelande.
Arbetshälsoinstitutet rekommenderar därför att anställda som har fyllt 50 ges möjligheter att minska mängden nattarbete och att korta ner arbetstider. Att gemensamt planera arbetspassen har också visat sig vara ett fungerande sätt att stöda arbetshälsan hos äldre anställda, skriver Arbetshälsoinstitutet i ett pressmeddelande.
Enligt Arbetshälsoinstitutet är det av stor betydelse att minska arbetsbelastningen för äldre anställda eftersom det sannolikt minskar sjukfrånvaron och förlänger yrkeslivet.
Gemensam skiftplanering ger den anställda bättre möjligheter att påverka planeringen av sitt arbete. 
Enligt resultat från COADAPT-forskningsprojektet minskade gemensam skiftplanering sjukfrånvaron, den arbetsrelaterade stressen och sömnrubbningarna bland anställda inom social och hälsovården och förbättrade därtill arbetsförmågan. Effekterna var liknande bland yngre och äldre anställda.
Behovet av att kunna påverka sina egna arbetstider på grund av hälsan visade sig ändå vara större bland de äldre. 
"Vi jämförde 55-åringar som använde gemensam skiftplanering med dem där skiftlistorna endast gjordes av cheferna. Risken för försämrad arbetsförmåga var 42 procent lägre bland dem som använde gemensam skiftplanering", berättar professor Mikko Härmä.
COADAPAT-forskningsprojektet strävar till att undersöka hur man kan stärka arbetsförmågan hos den äldre delen av befolkningen. Bland annat Helsingfors universitet,  Arbetshälsoinstitutet och flera universitet i Italien deltog i det EU-finansierade forskningsprojektet.

ANDRA LÄSER