Rika uppfattas som egoister

Är rika människor rikare än fattiga för att de har varit mer själviska i livet? Den hypotetiska frågan har ställts i en studie med över 60 länder – och svaret är övervägande ja.

Rika människor uppfattas som egoister, enligt en global studie. Arkivbild.
TT
22.01.2022 12:25
Av 26 000 tillfrågade personer håller 52 procent med om påståendet. Starkaste stödet för hypotesen finns i Sydamerika, södra Europa, Afrika och delar av Asien. Svagare stöd noteras i Nordamerika, norra Europa och Australien.
"Tron på hypotesen är betydligt starkare i länder med omfattande korruption och svaga institutioner, och mindre stark bland människor med högre inkomster", säger professor Ingvild Almås vid institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet i ett pressmeddelande.
Mest omfamnas hypotesen i Indien och Pakistan och minst i USA och Kanada.
Att de rikas förmögenheter är ett resultat av egoism, att ojämlikhet är orättvist, att det finns ett starkt stöd för inkomstomfördelning – dessa uppfattningar är mycket polariserade i många länder och orsakar politisk oenighet, vilket kan skada den ekonomiska utvecklingen, enligt Ingvild Almås.
Hon står ihop med forskare från Norges handelshögskola bakom studien vars slutsatser är publicerade i den amerikanska vetenskapliga tidskriften PNAS.

ANDRA LÄSER