Bygg järnväg från Lojo till Sjundeå

Enkelspåret mellan Kyrkslätt och Sjundeå kunde utökas till dubbelspår.

Planen på Elsajärnvägen (Esbo–Lojo–Salo) säljs som "entimmeståget", men är detta lösningen ur Lojos och västnyländsk synvinkel? Från Lojo byggs med skattemedel cirka 35 km ny järnvägsbana mot Esbo, men egentligen skulle cirka 15,8 km räcka till. Det förmånligare alternativet bygger på en järnvägsbana från Lojo station till Sjundeå station, alltså 15,8 km. Lösningen skulle med detta utveckla Helsingfors regiontrafik mot Lojo, Sjundeå är redan med.
Räknat från Helsingfors järnvägsstation är Elsa-alternativet 53,9 km och Sjundeåalternativet 66,5 km. Sträckan Esbo–Helsingfors är med i bägge fallen och i ingendera fallen blir det praktiskt möjligt att köra över 200 km i timmen på grund av nuvarande lokaltrafik. Enkelspåret mellan Kyrkslätt och Sjundeå kunde utökas till dubbelspår, det borde glädja Sjundeå, och om banan Sjundeå–Lojo byggs varför inte bygga dubbelspår? På grund av det relativt glesa antalet stationer mellan Sjundeå och Esbo kan lokaltågen köras med god fart.
Som bieffekter till Lojo–Sjundeå–Esbo-lösningen är att Lojo station kan utnyttjas och inte som i Elsa-planen där stationen ligger långt från Lojo centrum. Av kartan över Västnyland ser vi även möjligheten att utnyttja Lojo–Hyvinge-banan, kanske lokaltåg från Nummela, utan kostnader för ny järnväg.

John-Eric Söderman

Esbo

ANDRA LÄSER