"Det är en säkerhetsrisk" – Lärarna mäktar inte med när staden sparar

I en Lojoskola har gruppstorleken blivit för stor i flera praktiska ämnen. Lärarna är oroliga för att inbesparingar leder till säkerhetsrisker i skolan.

Lojo stads inbesparingar leder till en säkerhetsrisk i Källhagens skola, säger Anna Idman, ordförande för Kustvägens Lärarförening i ett pressmeddelande.
Skolan tvingas ha större gruppstorlekar än vad Utbildningsstyrelsen rekommenderar i till exempel textilslöjden. Också inom andra praktiska ämnen är gruppstorlekarna för stora.
– Man hinner inte se en tredjedel av det som händer i klassen och jag får vara orolig över vad som händer när jag vänder ryggen till, säger Anette Grund-Korhonen, timlärare i textilslöjd i Källhagens skola, i pressmeddelandet.
Finlands Svenska Lärarförbund backar upp sin lokalförening. Enligt FSL:s förbundsordförande Christer Holmlund hinner lärarna inte tillgodose alla elevers behov om gruppstorlekarna är för stora. För att råda bot på problemet med gruppstorlekarna måste tillräckliga resurser garanteras, skriver Finlands Svenska Lärarförbund i pressmeddelandet.
ANDRA LÄSER