Stadsstyrelsen övertar skolbeslut – Bemböle skolas öde avgörs i mars

Under torsdagskvällen röstade nämnden Svenska rum i Esbo ned beredningens förslag om att stänga Bemböle skola och förskola. Men sista ordet är inte sagt, ärendet kommer nu upp på stadsstyrelsens möte i början av mars.

Nämnden Svenska rum röstade ned ett förslag om att lägga ned Bemböle skola och förskola. Ärendet behandlas nu på stadsstyrelsens följande möte.
Jenny Bäck
19.02.2022 06:00
Under sitt möte på torsdagskvällen röstade nämnden Svenska rum i Esbo ned beredningens förslag om att lägga ned Bemböle skola och förskola från sommaren 2022. Förslaget att stänga byskolan har väckt häftig debatt, och nämnden röstade slutligen mot förslaget med siffrorna 8/5.
Ärendet är ändå inte slutligt avgjort. Redan på fredagsmorgonen kom nästa vändning, då stadsstyrelsens ordförande Henrik Vuornos (Saml) beslutade att stadsstyrelsen använder sig av övertagningsrätten och plockar upp ärendet på nästa möte, den 7 mars.
– Det är stadsstyrelsens uppgift att se till att de linjer som fullmäktige gjort upp följs, så nu tar vi upp det här ärendet till behandling och ser vilken slutsats vi kommer till, säger Vuornos.
Förslaget att lägga ned Bemböle skola och förskola hänger ihop med Esbos program för en hållbar ekonomisk utveckling, där den svenska bildningssektorn ska bidra med en besparing på 3,2 miljoner euro under fem år. Programmet har godkänts av fullmäktige.
Enligt en överenskommelse betyder programmet att en svenskspråkig och åtta finskspråkiga skolor läggs ned.
– Styrelsen kommer säkert att fundera på när ett beslut krävs och om det i så fall handlar om Bemböle eller någon annan skola. Jag har förstått att de starkaste skälen talar för att det då är Bemböle skola som kommer på fråga, säger Vuornos, som ändå inte vill föregå beslutet.

"Personal eller lokaler"

Ordföranden för Svenska rum Eva-Lena Gästrin (SFP) hörde till den minoritet som röstade med beredningen – och för en nedläggning.
– Det här var det svåraste beslutet under min politiska karriär. Visst tar det ont i hjärtat att stänga en svensk skola. Men det gällde att välja mellan två dåliga alternativ. Om man måste välja mellan lokalkostnader och personalkostnader sparar jag hellre på lokalerna, säger Gästrin.
Om man måste välja mellan lokalkostnader och personalkostnader sparar jag hellre på lokalerna, säger Eva-Lena Gästrin, ordförande för nämnden Svenska rum i Esbo.
Enligt Gästrin är det viktigt att se på helheten. Sparar man i stället på personalkostnaderna syns det på annat håll.
– Färre lärare betyder större grupper i de andra skolorna, och det är jag verkligen emot. Tyvärr är det så att vi har en skola för mycket om man ser till elevantalet. Nästa år skulle förskolan i Bemböle ha fem elever på två vuxna, och hur man än ser på prognoserna stiger inte elevantalet inom de närmaste åren, säger Gästrin.
Enligt beredningen skulle en nedläggning innebära en kostnadsminskning på ungefär 250 000 euro per år. Enligt direktören för svenska bildningstjänster Barbro Högström motsvarar summan ungefär fem lärartjänster, om man skulle besluta att spara på undervisningspersonalen i stället. Något sådant förslag finns ändå inte.
– Egentligen handlar det inte enbart om att spara, utan meningen är att alla resultatenheter ska göra strukturella förändringar som leder till bestående effektivering, säger Högström.

"Utvecklingen går åt fel håll"

Det vinnande motförslaget, om att bevara skolan, hade lagts fram av De Grönas Janne Peltola och Sirpa Hertell tillsammans med Socialdemokraternas, Vänsterförbundets och Kristdemokraternas representanter i nämnden. Peltola tror inte på en effektivering som innebär större enheter.
– Vi är helt emot den här utvecklingen mot stora skolenheter som pågått de 10–15 senaste åren. Närskoleprincipen är viktig för oss. Samtidigt har utvecklingen lett till att det finns en överkapacitet, så att svenska bildningstjänster har alldeles för stora lokaler. Då man betalar för alltför stora lokaler uppstår nedläggningsbehov på annat håll, säger Janne Peltola.
Peltola skulle hellre se att man såg på helheten och ifall det går att minska på överkapaciteten där. De Gröna, påpekar han, har heller inte godkänt programmet för ekonomisk hållbarhet utan hade hellre sett en liten skattehöjning.
– Men de som stöder programmet torde ha majoritet i stadsstyrelsen. Det har funnits många försök att lägga ned Bemböle skola under de senaste åren, och nu får de väl som de vill – att man lägger ned en kulturhistoriskt värdefull hundraårig skola, säger Peltola.
Eva-Lena Gästrin säger att frågan om en nedläggning är svår och känslig. Enligt henne har mycket felaktig information om bland annat kommande elevantal och fastighetens användningsändamål cirkulerat.
– Om stadsstyrelsen nu beslutar att stänga Bemböle skola är det här det sista nedläggningsbeslutet för mig, jag kommer inte att godkänna en enda skolstängning till i Esbo.

ANDRA LÄSER