Nja till Guggenheim

Ett klart bättre förslag eller i allt väsentligt samma som tidigare? Det nya Guggenheimförslaget delar Helsingforspolitikerna.

Jenny Bäck
03.11.2016 17:42 UPPDATERAD 03.11.2016 20:50
– Med ett ord sagt: intressant.
Så kommenterar Lasse Männistö (Saml), ordförande för den största fullmäktigegruppen det nyaste förslaget till ett Guggenheimmuseum i Helsingfors.
Männistö ser många positiva drag i det nya förslaget, men vill ännu inte slå fast sin egen ståndpunkt. Nu är det dags att fördjupa sig i kalkylerna.
– Men visst är det här ett helt annat förslag. Redan det faktum att privata finansiärer på så här bred front är beredda att bidra till finansieringen förpliktar oss att fördjupa oss ordentligt i detaljerna. Stilen att kraftigt ta ideologisk ställning innan man bekantat sig med ett förslag känns helt främmande, säger han med en släng åt SDP:s Osku Pajamäki, som redan på onsdagen hann avfärda förslaget med att han inte vill ha museet fast det skulle vara gratis.
Det vill inte heller Pajamäkis partikamrat Kaarin Taipale, som nyanserar analysen en smula.
– Den privata finansieringen överdrivs på ett vilseledande sätt. Om 35 miljoner av den privata finansieringen består av ett lån som staden garanterar är det ju inte privata pengar. Det är märkligt att man vill ge en bild av att över hälften av finansieringen sköts med privata medel – det stämmer ju inte om staden står för 80 miljoner euro plus lånegaranti.
Det mest positiva Taipale får syn på i förslaget är att man nu tillstår att projektet medför också brukskostnader då fokus tidigare legat närmast på byggnadskostnaderna.
– Det finns inget väsentligt nytt i det här förslaget som skulle få mig att ändra inställning, och jag tror att största delen av SDP-gruppen är av samma åsikt, säger Taipale.
Också Vänsterförbundets Veronika Honkasalo är kritisk till matematiken, och undrar dessutom hur det är möjligt att staten plötsligt hittar bidrag för verksamheten i statsandelssystemet samtidigt som hela museifältet varit tvunget att skära ned.
– Jag ställer mig mycket kritiskt men tar inte definitivt ställning, nu ska vi diskutera förslaget i gruppen, säger Honkasalo.
Marcus Rantala, som representerar SFP i stadsstyrelsen, förhåller sig nyktert avvaktande till förslaget.
– Ekonomiskt går förslaget i rätt riktning. Men det är viktigt att titta noga på de långsiktiga ekonomiska kalkylerna. Nu ska vi se rationellt på alla fakta och diskutera i gruppen. Jag gissar att vi i likhet med andra grupper är lite delade i synen på det här, men just nu är vi framför allt avvaktande, säger Rantala.
De gröna ställde redan för tre år sedan upp kriterier för ett hurdant Guggenheimprojekt de kan godkänna.
– Nu ska vi se hur det nya förslaget matchar kriterierna. Flera saker är bättre nu än förra gången. Men resurser för Guggenheim får inte tas från övrigt kulturliv eller service, säger De grönas Otso Kivekäs.

ANDRA LÄSER