Petteri Orpo vädjar till Centern om att inte välja opposition på förhand

Petteri Orpo inleder regeringssonderingen fredag efter påsk. I början av följande vecka ska han kunna säga vilka partier Samlingspartiet börjar förhandla med. Det blev klart när Samlingspartiets partistyrelse sammanträdde på tisdagsförmiddagen.

Petteri Orpo jublade över valsegern inför Samlingspartiets partistyrelse på tisdagen. Efter påsk ska han börja regeringssondera.
Peter Buchertpeter.buchert@hbl.fi
04.04.2023 11:48
Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo spelar inte bort några kort i inledningen av regeringsspelet. Tvärtom vädjar han till alla riksdagspartier att visa vilja att gå med i regeringen.
– I ett riksdagsval siktar man på makt, och makt kan man bäst utöva i regeringsposition, säger han, som om det kunde få framför allt Centern men också De Gröna att vara spelbara kort för honom själv i regeringsspelet.
Centern har klart sagt att dess plats är i opposition och De Gröna har sagt att tröskeln för att göra anspråk på en plats i regeringen är mycket hög. Bägge partierna gick på brakförluster i söndagens val. Orpo kan bilda regering också utan dem, men hans alternativ är färre och jobbet tuffare om de utesluter sig på förhand.
Orpo ska formellt inleda regeringssonderingen fredag 14 april. Då ska han överlämna ett skriftligt frågebatteri till alla andra riksdagspartier. De ska besvara frågorna, likaså skriftligt, och lämna svaren till Orpo i början av följande vecka.
– Frågorna kommer säkert att vara rätt detaljerade, säger Orpo och tillstår att partiledningen har börjat jobba på dem, men att de är långt ifrån klara.
Efter den skriftliga kommunikationen ska Orpo sondera muntligen och bilateralt med vart och ett av de andra partierna. Därefter ska han tillkännage vilka partier han bjuder in till regeringsförhandlingar.

Lutar mot borgerlig regering

Det blir sannolikt Sannfinländarna, Svenska folkpartiet och Kristdemokraterna, men för Petteri Orpo är det viktigt att det finns fler alternativ, för att inte de partier han bjuder in ska kunna ställa för höga krav.
Orpo gör klart att stommen i det nya regeringsprogrammet ska bygga på de värderingar som Samlingspartiet spikat och som utgjorde stommen i dess program inför kommunalvalet 2021, välfärdsområdesvalet 2022 och riksdagsvalet 2023.
– Vi blev Finlands största parti alla de här valen, och med samma recept. Jag tror att det receptet ska gynna hela Finland, säger han.
Petteri Orpo säger att klimatförändringarna är en så viktig fråga att Finland inte kan pruta på sitt lagstadgade mål om klimatneutralitet 2035. Sannfinländarna, som han väntas bilda regering med, anser att målet kan skjutas fram med 15 år.
Det går inte att ta miste på att Orpo är mer än nöjd med valresultatet, som han tolkar som ett misstroende mot Sanna Marins (SDP) regering och som ett rop efter högerpolitik. Att president Sauli Niinistö skulle hissa Finlands flagga på Natos högkvarter senare på dagen fick Orpo att nästan spricka av stolthet medan partistyrelsen levererade stående ovationer.
– Det här är ett stort ögonblick, men valsegern stämmer också till ödmjukhet. Vi ska bära ansvar och sätta Finland i skick, säger han.
Det här med att bära ansvar är ett återkommande uttryck i Orpos retorik. Det är ett försök att skapa kontrast främst till Marinregeringen.
– Vårt recept bygger inte på skuldtagning eller skattehöjningar, utan på inhemskt arbete. Vi ska ta tuffa beslut och bära ansvar, säger han.
Orpo lovar att regeringsprogrammet ska byggas på en sund ekonomi med målet att nå hållbar tillväxt. Det i sin tur ska möjliggöra fortsatt trygghet i vardagen och anständig service.
Orpo har lovat anpassa statsfinanserna med sex miljarder euro på fyra år, vilket är mer än någon annan.
– Ingen ska behöva oroa sig. Andra har målat hotbilder om att vi bara skär ner, men vi är ett parti som alltid har försvarat demokrati och jämlikhet, vi har alltid sörjt för de svagaste, säger Orpo och förblir oemotsagd inför de egna.
Inte för det, Orpo betonar själv att hans politik också kommer att betyda "tuffa beslut".
– Om vi tvingas strama åt lite i dag blir det bättre i morgon.
Överlag målar Orpo en ljus framtid där viktiga borgerliga värderingar som bildning, öppenhet för omvärlden, en tro på individen och företagsamhet står högt i kurs.
– Vi ska också lösa klimatutmaningen och hantera arbetskraftsinvandringen, säger han som för att påminna Sannfinländarna om att deras politiska svängrum kommer att vara begränsat i hans regering.

ANDRA LÄSER