MTK: Framtiden ser dyster ut för många gårdar

Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter (MTK) vill att staten och finanssektorn tar till snabba åtgärder för att rädda branschen.

Sett till hela landet är årets spannmålsskörd i samma storleksklass som under torkan 2018.
06.10.2021 11:51 UPPDATERAD 06.10.2021 12:18
Framtiden ser dyster ut för många gårdar, enligt Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter (MTK). Förbundet pekar på att många har svårt att klara av sina skulder och att gårdarna kan gå under.
Gårdarnas ekonomi tål inte längre att situationen försämras. MTK anser att det krävs snabba åtgärder av både finanssektorn och staten för att åtgärda finanskrisen inom branschen.
– För att underlätta den akuta krisen behövs amorteringsfria lån, omläggning av lån och andra åtgärder tillsammans med bankerna. Vi efterlyser också snabbare utbetalning av stöd och direkta krisstöd till gårdarna, säger Juha Marttila, ordförande för MTK, under en presskonferens.
Det största problemet är enligt förbundet att producentpriserna på jordbruksprodukter inte stiger på grund av den rigida avtalspraxisen inom dagligvaruhandeln, även om höjningen av kostnaderna för gårdarna förutsätter det. I vissa fall täcker producentpriserna för närvarande inte ens gårdarnas rörliga omkostnader.
Sett till hela landet är årets spannmålsskörd i samma storleksklass som under torkan 2018, enligt MTK. Årets skörd är också svagare än genomsnittet. Den regionala variationen är dock mycket stor.
– Det är omöjligt för producenter som levererar sina jordbruksprodukter direkt till livsmedelsindustrin och handeln att komma överens om priserna för nästa år, när kostnaderna stiger kraftigt och det inte finns några uppgifter om skördeutsikterna, säger Marttila.

ANDRA LÄSER