Ledare: Helsingfors bytte färg - De Gröna kan inte skylla på taktikröster

Sällan ser man så stora politiska förskjutningar som i riksdagsvalet, särskilt i Helsingfors. På många sätt är det en återgång till tidigare konstellationer med Samlingspartiet som största aktör och SDP som tvåa. Även SFP drabbades av taktikröstandet, på två sätt.

SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson och partisekreterare Fredrik Guseff på valvakan 2.4.2023.
LedareSusanna Ginmansusanna.ginman@hbl.fi
10.04.2023 10:31
Riksdagsvalet ritade om den politiska kartan i Helsingfors. Helsingforsarna röstade flitigast i hela landet, valdeltagandet var högt, hela 77,8 procent.
Samlingspartiet återtog sin ledande position och det med besked. I det senaste riksdagsvalet var De Gröna störst, men trillade nu ner två pinnhåll, till tredje plats. Allra mest vann SDP, som har haft stora problem i Helsingfors. Nu gjorde SDP sitt bästa val i Helsingfors på 20 år och fick två tilläggsmandat. Vänsterförbundet behöll sina tre mandat i Helsingfors, i motsats till många andra valkretsar.
I jämförelse med kommunalvalet för två år sedan ser man att De Gröna backade redan då, vilket även Samlingspartiet gjorde, medan SDP:s uppgång redan hade börjat. Helsingforspolitiken och styrkeförhållandena där ändras givetvis inte av riksdagsvalsresultatet, men det har ändå en symbolisk betydelse som kan avspeglas konkret även på det kommunala planet.

ANDRA LÄSER