Sinimusta liikes valprogram bryter mot lagen

Sedan Sinimusta liike godkändes som parti har man reviderat sitt partiprogram så att det är öppet fascistiskt och främlingsfientligt. Forskaren Niko Pyrhönen anser att alla partier kontinuerligt borde följas upp och att de kunde uteslutas ur partiregistret om deras partiprogram inte stämmer överens med de uppgifter de anmält.

Partiet Sinimusta liike ställer upp 80 kandidater i fyra valdistrikt.
Frida Holmbergfrida.holmberg@ksfmedia.fi
01.04.2023 05:01
Sinimusta liike (Blåsvarta rörelsen) godkändes av Justitieministeriet år 2021. Formellt blev rörelsen ett parti sommaren 2022, efter att man lyckats få 5 000 stödförklaringar.
Enligt valchef Arto Jääskeläinen på Justitieministeriet godkände ministeriet ändå inte genast rörelsens ansökan, utan gav avslag på ansökan två gånger och bad om ändringar.
– Då togs en del kontroversiella punkter bort. Det fanns delar i partiprogrammet som stred mot internationell rätt, men de här delarna plockades bort och då kunde rörelsen godkännas som parti, säger han.
I det ursprungliga partiprogrammet fanns bland annat en punkt om att ett etniskt register bör grundas i Finland.
I partiets valkampanj inför riksdagsvalet har partiet ändå öppet propagerat för ett vitt Finland.

Forskare: Borde finnas mekanism som följer upp partiernas agenda

Niko Pyrhönen, som forskar i högerpopulism vid Helsingfors universitet, anser att det är konstigt att ett parti efter att det godkänts inte alls granskas av myndigheter.
– Jag anser att man borde följa upp om de uppgifter som partiet uppgett då ansökan godkänts alls stämmer om ett år, säger han.
Niko Pyrhönen
Efter att ett parti införts i partiregistret kan det tas bort ur registret endast om det är partiets eget beslut eller om åklagaren eller Polisstyrelsen lämnar in en talan mot partiet.
– Det finns skäl att införa någon typ av mekanism för att se till att ett parti inte helt ändrar sitt program efter att det blivit godkänt. Det behövs någon typ av rutinkontroller där man följer upp om uppgifterna fortfarande är aktuella, säger Pyrhönen.
Det här är något som Pyrhönen anser borde gälla alla partier i Finland.

Ett blåsvart Finland är ett vitt Finland, står det i valprogrammet

Sinimusta liike, som inte har något officiellt namn på svenska, beskriver i sitt partiprogram sig som ett radikalt, traditionalistiskt och finsksinnat parti.
Enligt partiets valprogram är partiets mål ett etniskt enhetligt Finland, där etniska intressekonflikter inte förekommer mellan olika minoritetsfolk och den så kallade infödda befolkningen.
Det finns punkter i valprogrammet som strider mot såväl finsk som internationell lag och dessutom bryter mot god sed.
Det etniska registret som Justitieministeriet ansåg stred mot internationell rätt återfinns i valprogrammet. Dessutom anser man att ett blåsvart Finland är ett vitt Finland, det vill säga man anser att endast personer med ett genetiskt finländskt arv kan räknas som finländare.
Partiet vill också att polisen ska få använda sig av etnisk profilering för att bekämpa gängkriminalitet.
En av kandidaterna i riksdagsvalet uttrycker bland annat att han beslutat sig för att ägna hela sitt liv åt att trygga det som han kallar den vita rasens existens.
Att Blåsvarta rörelsen godkändes som ett parti gjorde att ordförande Tuukka Kuru fick delta i Yles valdebatt för de små partierna.

Parti som bryter mot lagen kan förbjudas

Katarina Pettersson är biträdande professor i socialpsykologi vid statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet och har forskat i bland annat nationalism och högerpopulism.
Hon är tudelad till att ett parti som Sinimusta liike kan ställa upp i riksdagsvalet.
– Det är viktigt att det också uppkommer små och nya partier. Jag ser det som positivt att folk är brett representerade, säger Pettersson.
Enligt henne är det en bra sak att nya partier kan grundas med låg tröskel, men hon är ändå kritisk till Sinimusta liikes existens.
– Frågan är om det är en bra sak för demokratin att man tillåter ett parti som strider mot demokratins grunder. Det blir problematiskt, säger Pettersson.
Hur stort stödet för Sinimusta liike verkligen är återstår att se, men rörelsen har ändå fått tillräckligt stort stöd för att kunna bli ett registrerat parti.
Enligt Pettersson finns det många orsaker till ett ökat stöd för extremhögern, men en viktig orsak är den ökade polariseringen i vårt samhälle.
Katarina Pettersson, professor i socialpsykologi tror att en rörelse som Sinimusta liike sannolikt skulle återuppstå i någon form även om den skulle förbjudas.
– Det är viktigt att det finns ett visst mått av polarisering i alla samhällen, men de ökade motsättningarna har samtidigt lett till att extrema grupper har fått en större grogrund och mera andrum, säger hon.
Pettersson säger också att debattkulturen i Finland hårdnat och att i synnerhet debatten kring invandring blivit mycket infekterad.

Polisstyrelsen vill inte ta ställning till partiet

Att bryta mot både lagen och god sed kan få konsekvenser för ett parti.
– Ett parti är alltid en förening, att ha partistatus skyddar inte dem. Ett parti kan inte bete sig hur som helst, säger valchef Arto Jääskeläinen.
– På lång sikt är det möjligt att Sinimusta liike förbjuds, säger han.
Ansvaret för att granska partiet ligger ändå inte på Justitieministeriet, utan det skulle enligt Jääskeläinen kräva att Polisstyrelsen lämnar in en talan mot partiet.
På Polisstyrelsen säger man ändå att man i nuläget inte kan ta ställning till om partiet kan förbjudas, eftersom Blåsvarta rörelsen finns i partiregistret och är ett godkänt parti.
Ett parti som inte lyckats få en enda riksdagsledamot invald under de två senaste valen, eller fått mindre än två procent av rösterna, tas automatiskt bort ur registret.
Forskaren Niko Pyrhönen ser det inte som omöjligt att Sinimusta liike förbjuds i ett senare skede, men han är ändå inte säker på att det kommer att ske så länge det inte finns någon mekanism för att följa upp de finländska partierna.
– Det kommer inte att hända om ingen granskar dem och tar ansvar för det som skett efter att rörelsen togs in i partiregistret.

ANDRA LÄSER