”De utnyttjas, men känner sig ändå tvungna att arbeta under strejken”

Servicefacket Pams nya kollektivavtal höjer löner, men inom branschen finns det fortfarande rum att förbättra arbetsvillkoren. – De vågar inte vara sjuklediga för att de är rädda att förlora jobbet, säger förtroendepersonen Mounir El.

Som facklig förtroendeperson pratar Mounir El mycket med arbetstagarna. Många städare var rädda att strejka, säger han. 
Vera Arhippainenvera.arhippainen@hbl.fi
30.03.2023 19:06 UPPDATERAD 30.03.2023 19:37
Efter månader av förhandlingar mellan servicefacket Pam och Fastighetsarbetsgivarna, samt två strejker i fastighetsservicebranschen, nåddes en överenskommelse om ett nytt kollektivavtal sent onsdag kväll.
Beskedet om överenskommelsen kom bara en timme innan det tredje strejkhotet skulle verkställas.
– Det blev struligt. Många visste inte om de skulle till jobbet eller inte, och vissa fick arga samtal av arbetsgivarna om var de befann sig, säger Mounir El som är servicefacket Pams vice förtroendeman och serviceansvarig på städföretaget Sol.
Avtalet som parterna nu nått är bättre än tidigare förslag, anser Pam. Men Mounir El menar att många arbetstagare är besvikna eftersom fackets ursprungliga målsättningar inte nåddes.
– Det ursprungliga målen för löneökningar siktade på ett lönepåslag på runt 200 euro i månaden, säger han. 

Drygt 1 900 euro i månadslön

Avtalet som nu klubbats innebär att lönerna höjs med 95 euro i månaden, eller 0,59 euro i timmen. Minimilönen för avtalsperioden höjs från 1809 euro till 1938 euro.
Enligt Pams ordförande Annika Rönni-Sällinen är det bra att avtalet gynnar framför allt de som har de lägsta lönerna. Sammanlagt är mer än hälften av arbetstagarna inom fastighetsservicebranschen minimilöntagare, och bland städarna tillhör hela tre fjärdedelar den lägsta lönekategorin.

Kollektivavtalet kort

Lönerna höjs från och med den första maj.
Förbättringar i arbetsvillkoren gjordes bland annat i förhållande till arbetstiden, som att begränsa sexdagarsarbetsveckan till avtal.
Under avtalsperioden åtar sig parterna att bedöma utvärderingen av arbetets krav och att utveckla incitamenten för lönen, arbetsproduktiviteten och branschens attraktivitet.
Det drygt tvååriga kontraktet gäller från början av mars till slutet av mars 2025.

Mycket fortfarande olöst

Som facklig förtroendeperson pratar Mounir El mycket med arbetstagarna. Under kollektivförhandlingarna drogs frågorna till sin spets och större problem inom branschen kom fram – igen. 
Sol har enligt fackförbundet Pam pressat sina anställda att arbeta under strejken.
– Många var rädda att strejka och att tala med medier. De kände att deras ställning som arbetstagare var hotad, säger Mounir El.
Fastighetsservicebranschen är en av de branscher som sysselsätter flest arbetstagare med invandrarbakgrund. Pam har gått ut med att det framför allt är just personer med invandrarbakgrund som fått utstå påtryckningar.
– Språkbruket har varit hotfullt. Städare har fått höra saker som: ”Du får väl se vad som händer om du strejkar”, säger Mounir El.
Det finns trots det fortfarande rum för förbättrade löner och arbetsvillkor, tycker Mounir El.

Rädda att förlora jobbet

När HBL i höstas följde med Sols städare på Viking Lines kryssningsfartyg framkom det att de allra flesta bor i Finland tack vare uppehållstillstånd som de fått för att de jobbar på Sol. Rädsla för att strejka grundar sig i de förutom jobbet också riskerar sitt uppehållstillstånd i Finland.
– De utnyttjas, men känner sig ändå tvungna att arbeta under strejken, säger Mounir El.

Hur utnyttjas de?

– De vågar till exempel inte vara sjuklediga för de är rädda att förlora jobbet. Och om de är sjuklediga faller deras arbetsbördan på kollegerna. Företagen låter bli att ringa in andra och låter i stället de som är på jobbet göra extra mycket.
– Ett annat exempel: trots att de har heltidskontrakt får de inte ihop timmar de ska jobba. Eller så misstänker de att de inte fått tillräckligt betalt, men de inte vågar fråga arbetsgivaren. 
Mounir El säger att situationer som dessa återkommer regelbundet, men att det saknas personer som är redo att lyfta fram problemen eftersom de vill inte skapa problem för sig själv. 
– Utan konkreta bevis är det inte mycket Pam kan göra. Men jag hör de här historierna hela tiden.

Bojkott mot Sol

Strejkrätten är en grundlagsenlig rättighet och en arbetsgivaren får inte försätta arbetstagarna i en ojämlik position på grund av att de deltar i en strejk. Tidigare i veckan utlyste Pam en bojkott mot Sol där man  uppmanade sina fackmedlemmar att inte söka jobb där. Det var också tal om eventuella rättsliga åtgärder.
Nu har uppmaningen dragits tillbaka.
Risto Kalliorinne, organisationsdirektör på Pam, berättar att Sol och Pam har kommit överens om att inleda en gemensam process för att ”rätta till de problem och frågor som har uppstått”. Det tycker han är ett steg i rätt riktning.

Varför drog ni tillbaka bojkotten?

– När vi fick en försäkran om att den gemensamma processen kommer att inledas avbröt vi uppmaningen.  Det är viktigt för oss att arbetstagarnas rättigheter skyddas i alla företag. Det tror jag att vi (Pam och Sol red. anm.) kan enas om, säger Kalliorinne.
HBL har bett om en intervju med Sols vd Jussi Holopainen. I ett mejl till HBL svarar Holopainen att de inte kommenterar pågående förhandlingar i nuläget.
”Vi kommer att i gott samarbete och god anda med Pam klargöra de tvetydigheter som de har meddelat offentligt”, skriver han.

ANDRA LÄSER