Snart går Esbo över 300 000 invånare – växer mest i hela landet

Esbo växer på alla sätt: genom invandring, genom inflyttning från resten av landet och genom att fler föds än dör.

On några månader går Esbo som andra finländska stad över 300 000 invånare. Bilden är från Södrik, där drygt 12 000 av Esboborna bor.
Tim Johansson
05.05.2022 18:35 UPPDATERAD 05.05.2022 18:36
Under årets första tre månader ökade Esbos befolkning med 1 300 personer. Nu bor 298 400 personer i staden.
Befolkningsökningen förklaras av både inflyttning och av naturlig folkökning med fler nyfödda än döda. Inflyttningen från utlandet var den viktigaste faktorn.
Av åldersgrupperna ökade 30–49-åringarna mest. Alla åldersgrupper fick ett tillskott under årets tre första månader.
Flest nya invånare under början av året fick området kring Alberga.
Med nuvarande ökningstakt kommer 300 000 invånare att överskridas i Esbo i juli, skriver staden i ett pressmeddelande. Esbo växer för rillfället mest i hela landet i absoluta tal, mer än till exempel grannstaden Helsingfors.

ANDRA LÄSER