Gemenskap

"Världens största taxibolag, Uber, äger inga bilar. Världens mest populära medieföretag, Facebook, skapar inget innehåll. Världens största hotellföretag, Airbnb, äger inga fastigheter. Intressanta saker händer."

LedarkrönikaJens Berg
06.08.2017 07:30
Det har gått två år sedan journalisten Tom Goodwin träffsäkert satte ord på vad den digitala ekonomin har fört med sig. Och det har fortsatt att hända intressanta saker i en rasande takt.
Den andra vågen av delningsekonomin sköljer över världen och påhittigheten bland entreprenörerna saknar gränser. Delandet har blivit det nya ägandet. Uppstartsföretag skapar tjänster för att bland annat låna ut verktyg i grannskapet, delta i en bilpool, samordna varutransporter, göra hemmet till en restaurang, samäga idrottsredskap och dela på djurpassningen.
Gemensamt för alla företag i den här sektorn är att navet är en nättjänst där kunder och leverantörer (mest privatpersoner) gör affärer med varandra via att samnyttja och där positiva rekommendationer gör dig till en attraktivare partner.
Men när ekonomi (du sparar), ekologi (vi konsumerar mindre) och ideologi (vi äger inte) vanligen nämns som de tre viktigaste kundmotiven bakom delningssuccén, tycker jag att man missar den viktigaste drivkraften. Det är gemenskapen.
Du ger, du får och du räknas. Förhållandet mellan säljare och köpare är betydligt mer jämlikt än i den traditionella världen och upplevelsen är att du kan göra din röst hörd. Minst lika viktigt som pengarna blir förtroendekapitalet. Du delar inte bara saker, du delar upplevelser med den du tror på. Den digitala delningsekonomin gör att du blir medlem i en fysisk gemenskap där du känner dig unik.
Det var det här tåget som många traditionella företag missade när delningsentreprenörerna susade förbi. Servicen hade för många blivit ett nödvändigt ont och stamkundskort skapades främst för att ensidigt kartlägga din konsumtion. Som kund kände du dig liten. Ordet kvalitet fick en ny betydelse.
Trots att vi endast sett början är det tämligen enkelt att förutspå hur utvecklingen kommer att se ut. De nya digitala aktörerna kommer att gå många juridiska kamper (bland annat om skatter och konsumentskydd) mot de traditionella aktörerna (läs Björn Sundells insiktsfulla analys i Hbl 23.7).
Sedan träder marknadens lagbundenheter in. Speciellt i den digitala världen måste du vara stor för att lyckas. Det krävs ekonomiska muskler för att utveckla de digitala tjänsterna och det krävs enorma volymer för att få en attraktiv rekommendationstjänst att fungera. Därför går det flesta små under, några blir riktigt stora och de blir i sin tur blixtsnabbt utmanade av nya uppstickare.

ANDRA LÄSER