Charmig ingermanländsk ostalgi

Ingermanländarna – och Finland – har fått en egen ostalgifilm, som skildrar det förgångna med ett idylliskt skimmer. Regissören Lauri Randlas delvis autobiografiska historia är varm, rolig och exakt i detaljerna.

Hüvasti, NSVL skildrar en tid när Europas karta ritades om än en gång.
Sara Ehnholm Hielm
10.07.2020 05:59 UPPDATERAD 22.07.2020 16:17
I en förlossningssal ligger en ung kvinna (Nika Savolainen) och föder sitt första barn. När hon kvider säger barnmorskan barskt till henne att en sovjetisk föderska inte skriker utan föder under tystnad. Jag är ingermanländare, skriker kvinnan då och krystar ut sonen Johannes (Niklas Kouzmitchev). När myndigheterna får veta att barnet är faderslöst ger de honom även namnet Lenins son. Johannes placeras i kuvös men när det föds en lika liten rysk flicka, Vera (Elene Baratashvili), visar kuvösen sig vara sjukhusets enda. Johannes familj låter barnen ligga i samma och så blir familjerna såta vänner och barnen växer upp tillsammans.

ANDRA LÄSER