Helsingfors förbjuder nyårsraketer på ännu fler platser

Räddningsverket i Helsingfors går ut med ny information om var det är förbjudet att skjuta fyrverkerier.

Så här såg det ut på Medborgartorget vid nyårsfirandet i fjol.
Sofia Holmlund
28.12.2020 12:57 UPPDATERAD 28.12.2020 17:01
Nyårsfirare med raketer har inget att hämta på många offentliga platser i Helsingfors, särskilt inte i centrum. I år lägger räddningsverket till två nya platser på sin lista över förbjudna områden: Medborgartorget och Magasinsparken. Den senare ligger mitt emellan Ode och Musikhuset.
– I det här fallet har beslutet inget att göra med coronaläget. Varje år gör vi en bedömning av de platser där det är förbjudet att skjuta raketer, säger Vesa Halonen, som är ny på posten som räddningschef i Helsingfors.
De förbjudna områdena har i tio års tid varit desamma, men i år har räddningsverket kommit fram till att det är bäst med ett förbud också på Medborgartorget och i Magasinsparken.
– Det är en säkerhetsåtgärd. Vi vill att det är tryggt för människor där.
Bakom beslutet ligger också en bedömning av vilka risker byggnader och annan egendom på området löper för att skadas av fyrverkerierna. Samtidigt vill man minska på oljud, rök och nedskräpning.
Enligt Vesa Halonen önskar räddningsverket också att stadsborna följer andra myndigheters bestämmelser om hur många personer som får samlas på ett ställe på grund av coronaepidemin.
– Det här året har varit tungt för oss alla, men det är extremt viktigt att vi inte belastar hälsovården i onödan.
Fyrverkeriförbudet gäller på sammanlagt 17 platser i Helsingfors under hela den tid då fyrverkerier i övrigt är tillåtna, alltså mellan klockan 18.00 på nyårsafton fram till klockan 02.00 på nyårsdagen. I stadens centrala områden får man inte använda fyrverkerier på bland annat Senats- och Salutorget, i Esplanadparken, på Järnvägstorget och Narinken.

"Inte raketerna som sprider viruset"

Strax före jul gav huvudstadsregionens koordineringsgrupp för coronaviruset ut en stark rekommendation om att privatpersoner inte ska skjuta upp några fyrverkerier över huvudet taget i år.
På företaget Rakettitukku, som säljer raketer runtom i Finland, är vd:n Antti Aitto-oja förvånad över koordineringsgruppens rekommendation.
– Såsom jag uppfattar det är det inte värre att i den närmsta familjekretsen skjuta raketer utomhus än att sitta inomhus med familjen. Det är inte raketerna som sprider viruset.
Aitto-oja menar att är en helt annan sak om folk inte följer rekommendationen och samlas i stora grupper på en allmän plats. Han har full förståelse att många städer, däribland Helsingfors, ställt in sin årliga fyrverkerishow.

Färre vill skjuta raketer

En färsk mätning av Säkerhets- och kemikalieverket Tukes visar att andelen finländare som tänker skjuta raketer till nyår minskat. År 2017 meddelade 25 procent år 2017 att de planerar nyårsraketer, medan bara 13 procent tänker ha fyrverkerier i år.
"Enligt information vi fått från branschen finns det färre försäljningsstånd med raketer än tidigare. Det har också avlagts klart färre fyrverkeritentamina än tidigare. Tentamen är obligatorisk för den person som ansvarar för ett försäljningsstånd", säger gruppchef Kurt Kokko på Tukes i ett pressmeddelande.
Bland dem som i enkäten berättade att de tänkte skjuta raketer ska 89 procent använda skyddsglasögon och 67 procent läsa instruktionerna. Sedan tio år tillbaka måste alla som handskas med raketer använda skyddsglasögon.
"Skyddsglasögonen minskar klart risken för ögonskador och hur allvarliga de blir" säger professor Tero Kivelä på kliniken för ögonsjukdomar vid Helsingfors universitetssjukhus i pressmeddelandet.
Vid fjolårets nyårsfirande fick fem personer ögonskador. Av dem hade fyra inte använt skyddsglasögon.
En liten del av dem som svarade på enkäten kände inte till vilka tider raketerna är tillåtna, vilket är mellan klockan 18 och 02. På Tukes påpekar man också att det är viktigt att läsa instruktionerna hemma innan man går ut och skjuter raketerna.
En del föräldrar uppgav i enkäten att de tänkte köpa fyrverkerier åt barnen, vilket är mot lagen. Tukes påminner om att det är förbjudet för personer under 18-år att använda fyrverkerier.
Bara 7 procent av de svarande angav att coronapandemin påverkade deras beslut att skjuta nyårsraketer. Men i slutändan var det ändå bara hälften av dem som kom fram till att de inte alls ska använda fyrverkerier i år på grund av coronaviruset.
Enkäten, som gjordes via telefon av Taloustutkimus, besvarades av 1 003 finländare i åldern 15-79.

Här får man inte skjuta upp fyrverkerier i år

1. Centrum av Helsingfors, området inom följande gator: Universitetsgatan - Mikaelsgatan - Järnvägstorget - Stationsplatsen - Elielplatsen - Tölöviksgatan - Magasinparken - Medborgartorget - Mannerheimplatsen - Paasikiviplatsen - Salomonsgatan - Narinkens torg - Simonsgatan - Mannerheimvägen - Skillnaden - Södra Esplanaden - Salutorget - Mariegatan - Alexandersgatan - Senatstorget.
2. Köpcentret i Åggelby.
3. Övre Malms torg.
4. Köpcentret i Rönnbacka
5. Nedre Malms torg
6. Tölö torg
7. Gamla kyrkoparken
8. Landtullsplatsen
9. Köpcentret i Gårdsbacka
10. Köpcentret i Östra centrum och Revalsplanen
11. Området runt Gamla saluhallen
12. Sinebrychoffsparken
13. Kajsaniemi- och Brunnsparken
14. Cittertorget, ungdomshuset och stationsområdet i Gamlas
15. Malmgårdsplatsen och stationsområdet i Malmgård.
16. Vasaskvären
17. Hagnäs torg och området runt Runda huset

ANDRA LÄSER