Nordnet vill ge sig in på bolånemarknaden

I Sverige är Nordnet inte bara en plattform för aktiehandel utan också en kreditgivare. Nu överväger nätmäklaren att erbjuda samma tjänster i Norge och Finland.

Nordnet grundades på 90-talet som en pionjär inom digital aktiehandel. De senaste åren har bolaget breddat sin verksamhet – och ger sig nu in på börsen på nytt.
I samma veva som nätmäklaren Nordnet meddelade om sina planer på att börslistas tidigare i veckan släppte bolaget också en annan nyhet.
I framtiden ska också finländare och norrmän kunna ta bostadslån hos Nordnet.
"Nordnet överväger att lansera en riktad bolåneprodukt till kunder i Finland och Norge, för att stödja det befintliga private banking-utbudet", heter det i börsprospektet.
Sedan tidigare erbjuder Nordnet två sorters bolån i Sverige. Den första låneformen är en egen produkt som förutsätter att man har ett sparkapital på en miljon kronor (motsvarande 97 860 euro) hos Nordnet, den andra är en produkt som erbjuds i samarbete med bostadsinstitutet Stabelo.
Den senare nämnda varianten kan man söka utan att ha en placeringsportfölj hos Nordnet.
– Som jag ser det är det framför allt den första sortens lån som vi skulle erbjuda i Finland, det vill säga riktade lån till personer med större placeringskapital hos Nordnet. Till att börja med kommer vi knappast att rikta in oss på förstagångsköpare, säger Nordnets Finlandsdirektör Suvi Tuppurainen.
Lanseringen av bolån är en del av Nordnets strategi och inte ristad i sten. Därför finns det i det här skedet ingen exakt tidtabell för när verksamheten kör igång.

Marknadens lägsta räntor

Till skillnad från många storbanker ger Nordnet i Sverige inte några individspecifika rabatter på marginalerna. Marginalen är det påslag på referensräntan som utgör bankernas intäkt för utlåningen.
Grunderna för prissättningen i Sverige listas enligt en standardtabell som finns på Nordnets hemsida.
– I Finland är det svårt att ta reda på kostnaden för ett bolån. Det kräver i princip att man begär en personlig låneoffert. Vi vill ha en så transparent prissättning som möjligt, säger Tuppurainen.
Hon framhäver att Nordnet som en digital plattform har kostnadsfördelar gentemot de traditionella bankerna, vilket betyder att serviceavgifterna blir lägre.
I Sverige torgför Nordnet sina bolån med löftet om att erbjuda marknadens lägsta ränta. För att få den lägsta räntan måste man dock ha en förhållandevis stor förmögenhet.
För den lägsta ränteklassen på 0,79 procent krävs ett samlat sparande på minst 10 miljoner kronor, motsvarande 978 600 euro, hos Nordnet. Dessutom får lånesumman vara högst 60 procent av objektets värde. I den högsta ränteklassen betalar man 2,04 procent i ränta.
– Jag tror inte att vi kan marknadsföra oss i Finland med garantin att våra lån alltid är billigast. Målet är att vara en aktör som kan erbjuda en digital låneprocess med genomskinliga prisvillkor.

Marginalerna sjunker

Under det senaste decenniet utvecklades marginalnivåerna i Finland och Sverige länge i motsatt riktning. I Sverige steg bankernas marginaler ända till 2018, då de vände nedåt i samband med att uppstickare som Hypoteket, Nordnet, Stabelo och Enkla började utmana storbankerna med billiga lån.
I Finland däremot har marginalerna sjunkit stadigt de senaste fem åren. Den genomsnittliga bolånemarginalen ligger just nu på 0,72 procent, enligt Finlands Banks senaste siffror.
– Vår egen analys är att det ändå finns utrymme för fler aktörer, särskilt då det gäller riktade lån till till exempel bostadsinvesterare, säger Tuppurainen.
Tuppurainen påpekar att det finns betydande skillnader mellan Finland och Sverige då det kommer till belåning.
I Finland är utgångsläget att lånet ska betalas av så fort som möjligt. Den inställningen är inte lika utbredd i Sverige, där lånen har längre löptid och amorteringarna inte står i fokus.
– Det finns en tydlig kulturell skillnad, trots att Sverige är vårt grannland.

Bank eller mäklarplattform?

I Finland är Nordnet mest känd som en plattform för handel med aktier. I framtiden kan verksamheten dock bli betydligt bredare också här.
I Sverige erbjuder bolaget utöver bolånen bland annat pensionsförsäkringstjänster.
– Vi är verksamma i fyra länder, och vår strategi är att lansera tjänster som är populära i ett land också i de andra verksamhetsländerna.

Ska man då betrakta Nordnet som en bank?

– I praktiken är ju vi en bank. Men jag vill understryka att vi inte har någon tanke alls om att expandera till betaltjänstemarknaden, det vill säga att erbjuda vanliga insättningskonton. Vi fokuserar på att vara en plattform för finansiering, placering och aktiehandel.

Nordnet börsnoteras igen

Tidigare i november gick Nordnet ut med detaljerna kring den kommande noteringen på Stockholmsbörsen. Den första handelsdagen blir den 25 november.
I ett prospekt som publicerades förra söndagen framgår att totalt 38 procent av aktierna är ute till försäljning när storägarna Nordic Capital och Öhmangruppen tar ett kliv tillbaka.
Priset per aktie blir mellan 8,56 och 10,12 euro, vilket värderar hela bolaget till mellan 2,14 och 2,53 miljarder euro.
"Noteringen på Nasdaq Stockholm är ett naturligt nästa steg för Nordnet och vi ser fram emot att fortsätta vår tillväxtresa tillsammans med befintliga och nya aktieägare", kommenterar vd Lars-Åke Norling i ett pressmeddelande.¨
Nordnet är grundat 1996 och var en pionjär inom nätbaserad aktiehandel. Bolaget har redan hunnit med en vända på Stockholmsbörsen, mellan 2000 och 2017.

ANDRA LÄSER